Postępowanie pn. „„Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu pn. „Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy”   Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/262197/odbudowa-tarasu-widokowego-wraz-z-altana-w-parku-mlodziezowym-w-swidnicy   Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta Świdnicy w „ŚWIDNICKI NIEZBĘDNIK” – […]

Przetarg pn. „Przebudowa ulicy Przechodniej w Świdnicy” – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. „Przebudowa ulicy Przechodniej w Świdnicy” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: eB2B – Postępowanie P-65/VII/21 – Przebudowa ulicy Przechodniej w Świdnicy Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta Świdnicy w „ŚWIDNICKI NIEZBĘDNIK” – „ZAMÓWIENIA […]

Przetarg pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”   Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/260310/opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-modernizacji-budynku-teatru-miejskiego-w-swidnicy-wraz-z-pelnieniem-nadzoru-autorskiego   Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektu planu zagosp. przestrzennego dla cz. Obr. Rogoźnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Obr. wsi Rogoźnica Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 67/15 z dnia 20 […]