Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod adresem: eB2B – Postępowanie P-98/X/22 – „Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektów do wglądu

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:   – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom (obejmującej działki nr: 64, 25/1 oraz części działek nr: 23, 24/5, 25/2, 22/2, 67), – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektu planu zagosp. przestrzennego dla cz. Obr. Rogoźnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Obr. wsi Rogoźnica Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 67/15 z dnia 20 […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia

Strzegom, 19.05.2021r.   OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom oraz  prognozy oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską […]