Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przetargu na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 230/2, Obr. Stanowice

BURMISTRZ  STRZEGOMIA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY     na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 230/2, Obr. Stanowice o powierzchni       0,1200 ha (Ps III), położonej w miejscowości Stanowice. Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.   Przetarg odbędzie się dnia 23 czerwca 2022 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego     w Strzegomiu, Rynek […]

Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod adresem: eB2B – Postępowanie P-49/VI/22 – Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przetargu na sprzedaż nieruch. grunt. poł. w Wojciechowicach- nr dz. 84/3/AM-1

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki: 84/3/AM-1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,39 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00068353/2 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 75.000,-zł netto Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % Opis nieruchomości: Działka gruntu w kształcie wielokąta, […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektu planu zagosp. przestrzennego dla cz. Obr. Rogoźnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Obr. wsi Rogoźnica Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 67/15 z dnia 20 […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia

Strzegom, 19.05.2021r.   OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom oraz  prognozy oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską […]