Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym   na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 37557,00 m2 położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 7/6 (AM-12) obręb Ustronie, o powierzchni 18794,00 m2 wpisana do księgi wieczystej SW1K/00082844/5 oraz  nr 7/9 (AM-12) obręb Ustronie, o powierzchni 18763 m2 wpisana […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 34/21 z dnia 24 lutego 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 25 lutego 2021 r. do […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.   Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działek położonych  w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej/Obr.6 Am 11/ tj. :   działka nr 1068/20 o powierzchni 0,0841 ha działka nr 1068/21 o powierzchni 0,1885 ha […]