Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między granicami miasta, ul. J. Piłsudskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku” oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku” oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.