Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu Jelcz – Gmina Marcinowice

Marcinowice, dnia 28 grudnia 2018 roku   271.1/2.2018 WÓJT GMINY MARCINOWICE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU JELCZ L090 12t   Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Marcinowice Tuwima 2 58-124 Marcinowice NIP: 884-236-52-90   Przedmiot sprzedaży: Samochód JELCZ L090 12t, stanowiący własność Gminy Marcinowice. Dane identyfikacyjne pojazdu: Rok produkcji: 2004 Rodzaj silnika: z […]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.09.2018

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA Kłodzko, dnia 12 września 2018 r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017 r., […]

III przetarg ustny nieograniczony- działka nr 48/21 (AM-3), obręb Zacisze

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/21 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0.1944 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa), ujawnionej w księdze wieczystej […]

III przetarg ustny nieograniczony – działka nr 48/20 (AM-3), obręb Zacisze

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/20 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0.0863 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa), ujawnionej w księdze wieczystej […]

II Przetarg ustny nieograniczony – Biała nr 31

WÓJT GMINY MARCINOWICE o g ł a s z a II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice. Przedmiotem przetargu jest wolny budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni użytkowej 117 m2 Biała nr 31,oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 262, AM-1, o pow. 0,0723 ha obręb Biała. Księga Wieczysta Nr SW1S/00019959/9. Nieruchomość […]

II Przetarg ustny nieograniczony – obręb Zebrzydów

WÓJT GMINY MARCINOWICE o g ł a s z a II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice. Nieruchomość jest wolna są od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie w planie: 14.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Księga Wieczysta Nr SW1S/00019941/0. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Termin przeprowadzenia […]