„Utrzymanie sprawności urządzeń oświetlenia miejskiego stanowiącego majątek Gminy Miasto Świdnica w 2023 roku”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. „Utrzymanie sprawności urządzeń oświetlenia miejskiego stanowiącego majątek Gminy Miasto Świdnica w 2023 roku” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/375957/utrzymanie-sprawnosci-urzadzen-oswietlenia-miejskiego-stanowiacego-majatek-gminy-miasto-swidnica-w-2023-roku

Postępowanie pn. „Administracja i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy w 2023 r.”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie podstawowym możliwością negocjacji pn. „Administracja i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Słowiańskiej  i ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy w 2023 r.” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz dostęp do […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat- dz. nr 9/2 (AM–7) obręb Zagórze

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn.do oddania w sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego-dz. nr 1/2 (AM–5) obręb Jaskółcza Góra

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na […]

III przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruch. w obr. Szczepanów, Gmina Marcinowice- dz. nr nr 68/8

Marcinowice, 28.06.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE       o g ł a s z a    III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Szczepanów, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w dzierżawę poł. w Kłodzku – dz. nr 2 (AM-12) obręb Zagórze

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu planu zagosp. przestrzennego obszaru poł. w obr, 3 miasta Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  STRZEGOMIA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom               Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ustawy […]