Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 67/2024

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka: Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr. wsi Graniczna oraz Goczałków Górny, w gminie Strzegom

Strzegom, dn. 15 kwietnia 2024 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr. wsi Graniczna oraz Goczałków Górny, w gminie Strzegom, w tym częściowo w granicach terenu górniczego „Graniczna” – część 1   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom

Strzegom,15 kwietnia 2024 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium   Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia mpzm dla obszarów położonych  w obr. wsi Tomkowice oraz Modlęcin, w gminie Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych  w obr. wsi Tomkowice oraz Modlęcin, w gminie Strzegom Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do zmiany mpzm obszarów położonych w obr. 5 miasta Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszarów położonych  w obr. 5 miasta Strzegom Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do zmiany mpzm obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek uchwalonego uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. […]