Komunikat Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju o podjęciu przez RM uchwały nr II/14/2023

        Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Polanicy uchwały nr II/14/2023 z dnia  26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Polanica-Zdrój  na lata 2023 – 2032. W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom

OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom   Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu Uchwały Nr 88/22 z dnia […]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Kłodzko, dnia 15 lipca 2022 r. WM.4125.2022.AW           OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka     Na podstawie § 7 ust. 10 uchwały nr XXX/229/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. […]