Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka

WM.VII.6733.1.2020                                                                       Kłodzko , dnia 10 lipca 2020 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka        Zgodnie z  art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 – ze zm.), zawiadamiam strony postępowania,       że w dniu 7 lipca 2020 r., na wniosek: PP. […]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzania planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dierzków

Dobromierz, 26 czerwca 2020 r.     OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obrębu Dzierzków    Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 […]