Ogłoszenie o przetargu- remont nawierzchni ul. Niecała i ul. Różana w Strzegomiu

Gmina Strzegom ogłasza   przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych   „Remont nawierzchni – wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Niecałej i ul. Różanej w Strzegomiu” Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie www.bip.strzegom.pl w zakładce […]