NAJNOWSZE KOMUNIKATY

przetarg na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 12a-13 przy ulicy Długiej nr 52 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Romualda Traugutta nr 6 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części […]

Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego

Kłodzko 25 stycznia2021r. ZPAiB.6740.12.49.2018.AB8 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33-36 i art. 38, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ,o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. z poźn. zmian.)  Starosta Kłodzki informuje o rozpoczęciu […]