NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie Burmistrza Radkowa nr 223/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 223/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 30 listopada 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako działka […]

Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie Burmistrza Radkowa nr 222/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 222/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 30 listopada 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako działka […]

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia – UM Ziębice

Informacja Burmistrza Ziębic z dnia 1 grudnia 2022 r. do sprawy o znaku RSM.7150.1.4.2022 Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ziębicach na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA Załącznik do zarządzenia nr 236/2022 […]

Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenia Nr 435/B/2022, Nr 436/B/2022, Nr 437/B/2022, Nr 438/B/2022, Nr 439/B/2022, Nr 440/B/2022

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: […]

Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenia Nr 454/B/2022, Nr 455/B/2022, Nr 456/B/2022, Nr 457/B/2022, Nr 458/B/2022

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kalinowicach Górnych 5b – UM Ziębice

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA               Burmistrz Ziębic organizuje w dniu 4 stycznia 2023 r. o godz.  10:00 w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Ziębicach  przy  ul.  Przemysłowej  nr  10, 57-220 Ziębice –  pok. nr 02 I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Kalinowicach Górnych 5b, stanowiącej działkę oznaczoną nr […]

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

  WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO  WRAZ  Z GRUNTEM W DNIU  10.01.2023 r   Położenie lokalu Nr lokalu mieszkalnego Pow. lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w gruncie Nr księgi wieczystej Cena nieruchomości lokalowej w zł Wadium 20% ceny wywoławczej w zł Godz. i data przetargu Jodłownik […]