NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1112 ha – Ziębice

Burmistrz Ziębic o  r  g  a  n  i  z  u  j  e  w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie  Urzędu  Miejskiego w Ziębicach przy  ul.  Przemysłowej  nr  10  –  pok.   nr   02 PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   NIEOGRANICZONY  NA sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Rzemieślniczej 4, oznaczonej jako działka nr 499/20 o pow. 0,1112 ha, położonej w Ziębicach, obręb Wschód –  KW SW1Z/00048915/6.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0591 ha – Ziębice

Burmistrz Ziębic o  r  g  a  n  i  z  u  j  e  w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie  Urzędu  Miejskiego w Ziębicach przy  ul.  Przemysłowej  nr  10  –  pok.   nr   02  PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   NIEOGRANICZONY   NA sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej przy ul. Rzemieślniczej 1, oznaczonej jako działka nr 499/18 o pow. 0,0591 ha, położonej w Ziębicach, obręb Wschód –  KW SW1Z/00048915/6.

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2204, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – lokal niemieszkalny – garaż
o powierzchni 16,50 m².

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,20 m²