NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Ogłoszenia Wójta Marcinowic o przetargu na sprzedaż nieruchuchomości poł. w obrębie Szczepanów, gmina Marcinowice

Marcinowice, 19.05.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWIC o g ł a s z a    II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Szczepanów, gmina Marcinowice, powiat świdnicki.. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Marcinowice o przetargu na sprzedaż nieruch. zabud. budynkiem gosp. oraz przybudówki w obrębie Tworzyjanów- działka nr 196/3

Marcinowice, 19.05.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE        o g ł a s z a    II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 40 m2 oraz przybudówka o pow. zabudowy 4 m2, w obrębie Tworzyjanów, […]

Ogłoszenia Wójta Marcinowic o przetargu na sprzedaż nieruchuchomości poł. w obrębie Biała- gmina Marcinowice

Marcinowice, 19.05.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE                                                            o g ł a s z a    II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Biała, gmina Marcinowice, powiat świdnicki.. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i […]