NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: pustostanu lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 47,40 m² zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. im. Warszawy-Centrum 20 w Kłodzku

Przetarg na sprzedaż działek – Dzierżoniów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie os. Jasne 20 działając na podstawie §1 Regulaminu przetargu na sprzedaż terenów niezabudowanych, do których Spółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania do dnia 09.02.2088 r. ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania uzbrojonych niezabudowanych działek gruntowych, położonych w Dzierżoniowie Os. Tęczowe, Obręb Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00013149/2.

Wykaz nieruchomości przekazanych do dzierżawy – Kłodzko

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 17 września 2018 r. do 8 października 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, części nieruchomości położonych w Kłodzku.