NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 233/2024, 235/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:  Zarządzeniem Nr 233/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 9a/1.  Zarządzeniem Nr 235/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 116/2024

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami, w terminie […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Jaroszowie – UM Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Strzegom Działka niezabudowana nr 138/31, Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie, gmina Strzegom o powierzchni 0,0022 ha Cena wywoławcza nieruchomości  6.000,00 zł Wadium  –  600,00 zł Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, […]

Przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25 – UM Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom Przedmiotem przetargu jest lokal niemieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 30,10  m² położony na parterze budynku w Strzegomiu przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 25 wraz z udziałem 1200/10000  w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności  gruntu […]

Przetarg na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego, Jaroszów 24a – UM Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 34,90 m2 składające się z dwóch izb, znajdujące się na pierwszym piętrze budynku Jaroszów 24a wraz z udziałem 1845/10000  w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr […]

Przetarg na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego, Jaroszów 24a – UM Strzegom

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,60 m2 znajdujące się na parterze budynku Jaroszów 24a wraz z udziałem 461/10000  w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 147/11, obr. Jaroszów o powierzchni  0,0453 […]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 166/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 19 lipca 2024r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz dotyczy gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi lub garażami. Wykaz został wywieszony na okres od dnia […]

Przetarg na najem lokalu użytkowego, ul. Legnicka 3 Strzegom – UM Strzegom

  BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY   na oddanie w najem lokalu użytkowego, niemieszkalnego nr 1 z przeznaczeniem pod produkcję i usługi, o pow. 37,30 m2, położonego w Strzegomiu przy ul. Legnickiej 3.     Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2024 roku, o godz. 900 w siedzibie […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 223 Rościszów – UMiG Pieszyce

OGŁOSZENIE Nr 9/2024 O PRZETARGU   Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: Lp.   Nr działki Nr KW Położenie i opis powierz- chnia działki ( ha) Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina przetargu 1 223 […]