NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na udział 1/2 w działce nr 334/2 w Szalejowie Górnym – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szalejowie Górnym Położenie nieruchomości: Szalejów Górny Nr działki: Udział ½ w działce nr 334/2/AM-1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,26 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00042941/3 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 35.000,-zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % […]

Rokowania na działkę nr 30/2 w Bierkowicach – UG Kłodzko

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH  WÓJT   GMINY  KŁODZKO     zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bierkowice, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Bierkowice Nr działki: 30/2 /AM-1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,4200 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00085647/5 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 193.000,-zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony […]

Rokowania na działkę nr 407/4 w Wojborzu – UG Kłodzko

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH  WÓJT   GMINY  KŁODZKO   zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Wojbórz, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Wojbórz Nr działki: 407/4 /AM-4/ Powierzchnia nieruchomości: 0,2607 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW2K/00025080/1 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 250.000,-zł Opis nieruchomości: Działka nr 407/4 […]

Rokowania na działkę nr 1139/7 w Starym Wielisławiu – UG Kłodzko

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH  WÓJT   GMINY  KŁODZKO    zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stary Wielisław, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław Nr działki: 1139/7 /AM-4/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1083 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00087882/8 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 86.000,-zł Do wylicytowanej ceny zostanie […]

Rokowania na działkę nr 1139/1 w Starym Wielisławiu – UG Kłodzko

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH  WÓJT   GMINY  KŁODZKO    zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stary Wielisław, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław Nr działki: 1139/1 /AM-4/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1357 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00087882/8 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 75.000,-zł Do wylicytowanej ceny zostanie […]

Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenie Nr: 268/B/2024

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: –  […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Radków – Zarządzenie nr 162/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 162/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 16 lipca 2024r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości  lokalowej nr 4 usytuowanej w budynku położonym w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 33. Wykaz został wywieszony […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie Nr 217/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: ___________________________________________________________________________ Zarządzeniem nr 217/2024 z dnia 16 lipca 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 318/3 o pow. 0,4400 ha, poz. rej. G. 216, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8. W miejscowym […]