NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: –  sprzedaży zgodnie […]

Wykaz nieruchomości do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 208/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 22 grudnia 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnego udziału  w wysokości 2/3 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 42/1 położonej w obrębie Suszyna. Wykaz został wywieszony na […]

IV Przetarg na sprzedaż nieruchomości, obr. Chwałków- Gmina Marcinowice

Marcinowice, 30.11.2020 r.         WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a    IV  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Chwałków, gmina Marcinowice, powiat  świdnicki, województwo dolnośląskie. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie w planie: 26.ZP – tereny zieleni […]