NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

Kłodzko, dnia 03.03.2021 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. […]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

Kłodzko, dnia 03.03.2021 r.   OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu […]