NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 91/20 z dnia 04 czerwca 2020r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 05 czerwca do 26 czerwca 2020r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 90/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 23 czerwca 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Radkowie oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 445/29 AM 17. Wykaz […]