NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Dobrocin – UG Dzierżoniów

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONCH DO ZBYCIA Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów, zawierający informacjęo przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego   Lp Położenie […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O VI PRZETARGU Z DNIA 26.09.2023 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JODŁOWNIKU     Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzina                i data […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O VI PRZETARGU Z DNIA 26.09.2023 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzina                i data przetargu […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 183/2023

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami, […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O IX PRZETARGU Z DNIA 22.09.2023 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA IX PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUHOMOŚCI POŁOŻONYCH W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzina                i data przetargu […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O IX PRZETARGU Z DNIA 22.09.2023 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA IX PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzina                i data przetargu […]

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działek w Niedźwiedziu i Starczówku – UM Ziębice

Gmina Ziębice Przemysłowa 10 57-220 Ziębic                                                                                                                                Ziębice, 22.09.2023 r.     I N F O R M A C J A      Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 22 września 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych: – w Niedźwiedziu, […]

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki nr 16/1 Jasienica – UM Ziębice

Ziębice, 21.09.2023 r. Burmistrz Ziębic Przemysłowa 10 57-220 Ziębice Informacja Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 21 września br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jasienica, obręb 0008, gmina Ziębice oznaczonej jako działka nr 16/1 o powierzchni 0,8000 […]