NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 134/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 6 sierpnia 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Radkowie oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 441/15, 441/16, 441/17, 441/18, 441/19, 441/20, 441/21, 441/22, […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 128/20 , 129/20 i 130/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 05 sierpnia 2020r. wykaz y nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą gminnych nieruchomości lokalowych nr 1, 2 i 3 usytuowanych w budynku położonym przy ul. […]