NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Kamieniec Ząbkowicki

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:  Zarządzeniem Nr 207/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Zabkowicki II w granicach działki nr 611/13. Zarządzeniem Nr 208/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w […]

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy – UG Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UG Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/242134_wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-3-lata.html został  wywieszony od 18.07.2019 r. wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w Mościsku, Roztoczniku, Kiełczynie, Uciechowie, Owieśnie, Ostroszowicach i Nowiźnie. Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu […]

Lokal w Ostroszowicach na sprzedaż  

Gmina Dzierżoniów ma na sprzedaż lokal mieszkalny położony w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 35/2. Przetarg odbędzie się 21.08.2019 r. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/przetargi/ii-przetarg-ustny-nieograniczony.html. Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Kamieniec Ząbkowicki

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:  Zarządzeniem Nr 193/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Zabkowicki II w granicach działki nr 611/1. Zarządzeniem Nr 194/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w […]