NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Międzylesie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018, poz. 121 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Podgórnej 11 m. 1 w Kłodzku sprzedawanego w trybie bezprzetargowym w ramach realizacji umowy przyrzeczonej.

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018, poz. 121 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości – do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.