NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż działek – Dzierżoniów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie os. Jasne 20 działając na podstawie §1 Regulaminu przetargu na sprzedaż terenów niezabudowanych, do których Spółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania do dnia 09.02.2088 r. ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania uzbrojonych niezabudowanych działek gruntowych, położonych w Dzierżoniowie Os. Tęczowe, Obręb Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00013149/2.

Wykaz nieruchomości przekazanych do dzierżawy – Kłodzko

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 17 września 2018 r. do 8 października 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, części nieruchomości położonych w Kłodzku.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1969 ha – Kamieniec Ząbkowicki

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki
informuje, że zarządzeniem nr 224/2018 z dnia 14 września 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 211/9 o pow. 0,1969 ha, poz. rej. G. 311, AM – 18, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066710/1.