NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 201/20 , 202/20 oraz 203/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 26 listopada 2020 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą gminnych nieruchomości lokalowych do zbycia w Radkowie oraz gminnych nieruchomości gruntowych do zbycia w […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 200/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 25 listopada 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnych działek nr 960/19, 960/20, 960/21, 960/22, 960/23, 960/24, 960/25 i 960/26 obręb Radków. Wykaz został wywieszony na okres […]