NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Obwieszczenie wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki