NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 11/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 13 stycznia 2021 r. wykaz gminnej nieruchomości gruntowej do zbycia oznaczonej geodezyjnie nr 406 położonej w Wambierzycach. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 14 […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 6/21 z dnia 07 stycznia 2020 r. wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 08 stycznia 2021 r. do […]