NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż nieruchomości poł.we wsi Złotno gm. Szczytna nr ewid. 22/2- obręb Złotno

BURMISTRZ SZCZYTNEJ ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej we wsi Złotno gm. Szczytna oznaczonej numerem ewidencyjnym 22/2 obręb Złotno o powierzchni 0,20 ha. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami 17/7, 17/8, 21, 22/1 oraz 23 obręb Złotno gm. Szczytna. Uzasadnienie wyboru formy przetargu. Działka nie posiada drogi dojazdowej. Sprzedaż […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruchomości przezn. do oddania w dzierżawę

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl […]

Przetarg na sprzedaż gminnej nieruchomości rolnej dz. nr 770 AM-3 w Wambierzycach- Gmina Radków

GiGN.6840.31.2021.UN Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości rolnej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość rolna, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 770 AM-3 o powierzchni ewidencyjnej 0,1556 ha położona w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków […]

Przetarg na dzierżawę dz. 166 (AM – 1) obręb Ratno Dolne- Gmina Radków

GiGN.6845.305.2021.KS     Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetargustny ograniczony na dzierżawę gminnej nieruchomości rolnej     Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość rolna oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jakodziałka nr 166 (AM-1) obręb Ratno Dolne o powierzchni ewidencyjnej 0,6300ha, sklasyfikowana, jako: grunty orne ( RIVb – 0,6100 ha, RV – 0,0100) i […]