NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż dz. nr 162/17 w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O VII PRZETARGU Z DNIA 30.03.2023 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzina                i data przetargu […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 162/16 w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O VII PRZETARGU Z DNIA 30.03.2023 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczejw [zł.] Godzina                i data przetargu SW1D/00023119/6 […]

Wykaz nieruchomości do zbycia w Tłumaczowie i Ścinawce Średniej – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 90/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 28 marca 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Tłumaczowie oznaczonej geodezyjnie jako działka […]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działka nr 3389/6 (część) obręb 0001 Zachód – UM Ziębice

Ziębice, 29.03.2023 r. Burmistrz Ziębic Przemysłowa 10 57-220 Ziębice Informacja Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 29 marca br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ziębice, obręb 0001 Zachód, Ziębice-miasto oznaczonej jako działka nr 389/6 (część)  o powierzchni […]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działka nr 309/3 Kalinowice Dolne – UM Ziębice

Ziębice, 29.03.2023 r. Burmistrz Ziębic Przemysłowa 10 57-220 Ziębice Informacja Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 29 marca  br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie – wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kalinowicach Dolnych, obręb 0009, gmina Ziębice oznaczonej jako działka nr 309/3 […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Radków – Zarządzenie nr 89/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 28 marca 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości lokalowej nr 2 usytuowanej w budynku zlokalizowanym w Radkowie przy ul. Przedmieście 5B. Wykaz został wywieszony na […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 75/2023

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami. […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Jodłowniku, dz. nr 162/28 – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O VI PRZETARGU Z DNIA 29.03.2023 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczejw [zł.] Godzina                i data przetargu SW1D/00023119/6 […]

Postępowanie pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ”.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ”. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz […]