NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Wójta Marcinowic o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marcinowice  informuje Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Tuwima 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży w oparciu o Zarządzenie […]

Wykaz nieruchomości przezanczonych do sprzedaży: dz. nr 3 (AM-28) obręb Leszczyna, dz. nr 5 (AM-27) obręb Leszczyna

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl […]

Wykaz lokalu przeznaczonego do sprzedaży ul. Stanisława Wyspiańskiego 24/1 Kłodzko

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego […]

Postępowanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Sektorze III Gminy Miasto Świdnica”

                                                    Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Sektorze III Gminy Miasto Świdnica”   Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz […]

Wykaz nieruchomości przezanczonej do dzierżawy – dz. nr 93/15 (AM-3) obręb Nowe Miasto

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Zgodnie z  art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  […]

Postępowanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Sektorze I Gminy Miasto Świdnica”

                                                    Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Sektorze I Gminy Miasto Świdnica”   Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz […]

Postępowanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Sektorze II Gminy Miasto Świdnica”

                                                    Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Sektorze II Gminy Miasto Świdnica”   Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 208/2022 z dnia 08.08.2022 r. wykazano do dzierżawy nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od […]