NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż działki nr 801/20 AM 2, Wambierzyce – UMiG Radków

GiGN.6840.72.2022.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 801/20 AM 2 o powierzchni ewidencyjnej 0,1556 ha położona w Wambierzycach. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 801/19 AM 2, Wambierzyce – UMiG Radków

GiGN.6840.70.2022.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 801/19 AM 2 o powierzchni ewidencyjnej 0,1665 ha położona w Wambierzycach. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 801/18 AM 2, Wambierzyce – UMiG Radków

GiGN.6840.71.2022.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 801/18 AM 2 o powierzchni ewidencyjnej 0,1788 ha położona w Wambierzycach. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 31/2023

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenia Nr 32/2023, 33/2023

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka […]

Wykazy nieruchomości do sprzedaży, dz. nr 47/2 Kalinowice Dolne – UM Ziębice

Ziębice, 01.02.2023 r.   I N F O R M A C J A   Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 01 lutego 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie – wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Kalinowice Dolne oznaczonej jako działka nr […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – przetargi na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: ___________________________________________________________________________ Zarządzeniem nr 30/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 117/2 o pow. 0,0320 ha (RIVa), poz. rej. G. 298, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW […]