NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenia Nr 326/B/2022, Nr 327/B/2022, Nr 328/B/202, Nr 329/B/2022, Nr 330/B/2022

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 163 /AM-2/ Romanowo – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Romanowie Położenie nieruchomości: Romanowo Nr działki: 163 /AM-2/ Powierzchnia nieruchomości: 0,52 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00087868/4 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 31.040,-zł Opis nieruchomości: Działka gruntu posiada kształt foremnego wielokąta, zlokalizowana jest w terenie płaskim w sąsiedztwie terenów […]

Informacja Burmistrza Strzegomia: Zarządzenia Nr: 356/B/2022, 357/B/2022

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenia nr 236/2022, 237/2022

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:  Zarządzeniem Nr 236/2022 z dnia 21 września 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 557/18, Zarządzeniem Nr 237/2022 z dnia 21 września 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 162/28 w Jodłowniku

OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU Z DNIA 22.09.2022 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzin i data przetargu […]

Informacja o wywieszeniu wykazu BM Kłodzka – lokal o innym przeznaczeniu ul. A. Grottgera 8/4

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do […]