NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 206/19 i 207/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 18 listopada 2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 620 w Ścinawce Średniej oraz działki położone w Radkowie […]

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy – UG Dzierżoniów

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/271660_wykaz-nieruchomosci.html został wywieszony od 8.11.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Mościsko, Roztocznik, Tuszyn, Jędrzejowice, Kiełczyn i Ostroszowice. Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony […]

Sprzedaż udziału w nieruchomości w Owieśnie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 od 8.11.2019 r. została wywieszona informacja dotycząca sprzedaży udziału (w 1/16 części) w nieruchomości zabudowanej nr 357 położonej w Owieśnie nr 23. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/271686_wykaz-nieruchomosci.html. Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa […]