NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Wójta Gminy Marcinowice

Wójt Gminy Marcinowice  informuje Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Tuwima 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży w oparciu o Zarządzenie […]

III przetarg ustny nieograniczony – Gmina Marcinowice

OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a      III PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice, położonych w obrębie Marcinowice przy ul. Pogodnej. Przeznaczonych w planie: B.2.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinną. Księga Wieczysta Nr SW1S/00067095/5. Nieruchomości wolne są od obciążeń i praw osób trzecich. Do wylicytowanej […]

I przetarg ustny nieograniczony – Gmina Marcinowice

Marcinowice, 17.09.2019 r.   WÓJT  GMINY MARCINOWICE  o g ł a s z a      I PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Marcinowice, przy  ul. Marii Konopnickiej Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie w planie: 10.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Księga […]

Ogłoszenie o rokowaniach – Wójt Gminy Kłodzko

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH WÓJT   GMINY   KŁODZKO zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach  osoby  zainteresowane  nabyciem   nieruchomości gruntowej położonej   we  wsi  Ołdrzychowice Kł., stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Ołdrzychowice Kł. Nr działki: 966/2 /AM-19/ Powierzchnia działki: 0,2289 ha Księga wieczysta: SW1K/95128 Cena do rokowań: 10.000,-zł. Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% Opis nieruchomości; […]