NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 127/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 11 czerwca 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Dolnej oznaczonej geodezyjnie […]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 121/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. wykaz dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 12 czerwca 2024 r. […]

Sprzedaż lokalu mieszkalnego – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego nr 33 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu  Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 składającego się  z trzech pokoi, kuchni, łazienki i dwóch przedpokoi o łącznej powierzchni […]

Sprzedaż nieruchomości gruntowej – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu kolejnego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki, położonej w Świdnicy przy ul.  Esperantystów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych przy ulicy Bogusza Stęczyńskiego i ulicy Esperantystów w Świdnicy.   Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem działki, położonej w Świdnicy przy ul. Esperantystów (Obr. 2, AM 3) tj. : działka nr 401 o […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenia Nr 155/2024, 156/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:  Zarządzeniem Nr 155/2024 z dnia 07 czerwca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Bocznej 2/4.  Zarządzeniem Nr 156/2024 z dnia 07 czerwca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec […]