NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka uprzejmie informuje, że z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 17.01.2019 r. do dnia 07.02.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 17.01.2019 r. do dnia 07.02.019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres  od 17.01.2019 r. do dnia 07.02.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres  od 17.01.2019 r. do dnia 07.02.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży