NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 65 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy […]

II przetarg na oddanie w dzierżawę działki rolnej w Strzegomiu

BURMISTRZ  STRZEGOMIA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 417 AM.12, Obr. 3 o powierzchni 0,0122 ha (R IIIa), położonej w Strzegomiu przy ul.  Reja. Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.   Drugi przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2020 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego […]