NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Ogłoszenie Gminy Strzegom o przetargu

Gmina Strzegom ogłasza  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  ,,Przebudowa ul. Strzelniczej w Strzegomiu” Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie: www.bip.strzegom.pl w zakładce zamówienia publiczne. Link bezpośredni do strony zamówienia  http://bip.strzegom.pl/public/?id=202398.

Przetarg ustny nieograniczony, najem garażu w Jaroszowie 47

WNZ.6845.200.5.2020.RI   BURMISTRZ   STRZEGOMIA OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY   na oddanie w najem garażu, o pow. 11,04 m2, położonego w granicach działki nr 537/3  w Jaroszowie, na zapleczu budynku  – Jaroszów 47. Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się w dniu  2 kwietnia 2020 roku, o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego […]