NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o odwołaniu przetargów

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA W trosce o zachowanie bezpieczeństwa dla potencjalnych uczestników przetargu w celu wyeliminowania możliwości zarażenia się koronawirusem – Covid19 odwołuję przetargi ustne nieograniczone, które miały się odbyć w dniu 23 kwietnia br. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Strzegomiu przy ulicy Kalcytowej: –  godz. 1000  działki nr 498/6, AM-5, obr. 1 o pow.0,0021 […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 07.04.2020 r. do 28.04.2020 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – część działki […]

Ogłoszenie o przetargu – Gmina Strzegom

Gmina Strzegom ogłasza   przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modlęcin w gminie Strzegom – etap II – elewacja i zagospodarowanie terenu” Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie:www.bip.strzegom.pl w […]