NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O IX PRZETARGU Z DNIA 22.09.2023 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA IX PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUHOMOŚCI POŁOŻONYCH W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzina                i data przetargu […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O IX PRZETARGU Z DNIA 22.09.2023 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA IX PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzina                i data przetargu […]

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działek w Niedźwiedziu i Starczówku – UM Ziębice

Gmina Ziębice Przemysłowa 10 57-220 Ziębic                                                                                                                                Ziębice, 22.09.2023 r.     I N F O R M A C J A      Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 22 września 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych: – w Niedźwiedziu, […]

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki nr 16/1 Jasienica – UM Ziębice

Ziębice, 21.09.2023 r. Burmistrz Ziębic Przemysłowa 10 57-220 Ziębice Informacja Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 21 września br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jasienica, obręb 0008, gmina Ziębice oznaczonej jako działka nr 16/1 o powierzchni 0,8000 […]

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki nr 428 Ziębice – UM Ziębice

Ziębice, 21.09.2023 r. Burmistrz Ziębic Przemysłowa 10 57-220 Ziębice Informacja Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 21 września br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w  Ziębicach , obręb 0002  Wschód, Ziębice-miasto oznaczonej jako działka nr 428 o powierzchni 1,0244 […]

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki nr: 118/2 i 118/6 Niedźwiednik – UM Ziębice

Ziębice, 21.09.2023 r. Burmistrz Ziębic Przemysłowa 10 57-220 Ziębice Informacja Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 21 września br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Niedźwiednik, obręb 0014, gmina Ziębice stanowiącej  działki nr: 118/2 i 118/6 o powierzchni […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Radków – Zarządzenie nr 214/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 214/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 20 września 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Radkowie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 156 AM-13

Przetarg na sprzedaż działki nr 79/6 Brukalice – UM Ziębice

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA               Burmistrz Ziębic organizuje w dniu 27 października 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Ziębicach  przy  ul.  Przemysłowej  nr  10, 57-220 Ziębice –  pok. nr 02 I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brukalicach, stanowiącej działkę oznaczoną nr 79/6 obręb 0003 Brukalice […]