NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 20.08.2019 r. do 11.09.2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  użyczenie na czas oznaczony – 3 lat, część nieruchomości o powierzchni 1400,00 m2, […]

I przetarg na sprzedaż nieruchomości- Jugowa

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jugowej Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7. Godzina 10.00 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudownej budynkiem użytkowym (podziemne urządzenia wodociągowe), działka nr 352/3 o pow. 0,26 […]

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ul. Harcerzy 6/2- Gmina Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrza Miasta Kłodzka   na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/2 o powierzchni 205,20 m² wraz z udziałem wynoszącymi łącznie 247/1000 w częściach wspólnych nieruchomości, w tym w gruncie oznaczonym geodezyjnie jako działka 116/1 (AM-2), obręb Centrum o powierzchni 0,1033 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00073508/2. Nieruchomość […]