NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka

WM.VII.6733.1.2020                                                                       Kłodzko , dnia 10 lipca 2020 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka        Zgodnie z  art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 – ze zm.), zawiadamiam strony postępowania,       że w dniu 7 lipca 2020 r., na wniosek: PP. […]

Działki na sprzedaż w Byszowie pod budownictwo mieszkaniowe

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości ogłoszenie o zbyciu nieruchomości położonych w Byszowie, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/przetargi/343149_iii-przetarg-ustny-nieograniczony.html Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, […]

Ogłoszenie Gminy Strzegom – przetarg nieograniczony

Gmina Strzegom ogłasza  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica – etap II” Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją przetargową dostępne są na stronie www.bip.strzegom.pl w zakładce […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 103/20 z dnia 06 lipca 2020 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 07 lipca do 28 lipca […]