NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Postępowanie pn. „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Świdnicy w 2024 r. ”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu podstawowym bez możliwości negocjacji  pn. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Świdnicy w 2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz dostęp do dokumentacji postępowania odbywają się za pośrednictwem Platformy zakupowej OpenNexus pod adresem: […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 78/2024

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami, w terminie […]

Wykazy nieruchomości do użyczenia – Zarządzenia Nr: 158/B/2024, 159/B/2024 Burmistrza Strzegomia

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r.,  poz. 344) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 355/32 obręb Dobromierz – UG Dobromierz

Dobromierz, dnia 20 maja 2024 r.     OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI               Wójt Gminy Dobromierz ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 355/32 obręb Dobromierz.             Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności […]

Wykazy nieruchomości do dzierżawy – Zarządzenia Nr: 150/B/2024, 151/B/2024, 152/B/2024,  153/B/2024, 154/B/2024, 155/B/2024 Burmistrza Strzegomia

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Radków – Zarządzenie nr 101/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 101/2024 z dnia 16 maja 2024 r. wykaz dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 17 maja […]