NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 271/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 271/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 7 grudnia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Radkowie oznaczonej geodezyjnie jako działka […]

Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 270/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 270/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 7 grudnia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Radkowie oznaczonej geodezyjnie jako działka […]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Zarządzenie nr 272/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 272/2023 z dnia 7 grudnia 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 08.12.2023 r. do 29.12.2023r. Informacja o wywieszeniu […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 79/2 w Nowym Dworze – UM Ziębice

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA               Burmistrz Ziębic organizuje w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Ziębicach  przy  ul.  Przemysłowej  nr  10, 57-220 Ziębice –  pok. nr 02 I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowym Dworze, stanowiącej działkę oznaczoną nr 79/2, obręb 0006 […]