NAJNOWSZE KOMUNIKATY

I przetarg ustny nieograniczony- Gmina Marcinowice

Marcinowice, 10.10.2019 r.   WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a I  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Marcinowice, przy  ul. Leśnej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie w planie: 7.U/P – usługi komercyjne, zabudowa produkcyjna, 9.U-usługi publiczne i […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Marcinowice

Marcinowice, dnia 10.10.2019r.                                           OGŁOSZENIE                                            WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a VII  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice.      Nieruchomość jest wolna są od obciążeń […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Marcinowice

Marcinowice, dnia 10.10.2019r.                                          OGŁOSZENIE                                            WÓJT  GMINY o g ł a s z a     VII  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice. Przedmiotem przetargu jest wolny budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni użytkowej  […]

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko o II nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości w  Ścinawica  Działka 54/2 /AM-1/o pow. 0,14ha Cena wywoławcza  – 45.000,-zł  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania grunt przeznaczony jest pod tereny rolnictwa ekologicznego. Na działkę wydana została decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego […]