NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 205/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 7 listopada 2019r. na okres do dnia 29 listopada 2019r. wykaz dotyczący wydzierżawienia gminnych nieruchomości położonych w Ścinawce Średniej, Ścinawce Dolnej oraz Tłumaczowie. Informacja pod nr telefonu: 74 87 […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 204/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 6 listopada 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykazy dotyczy gminnej nieruchomości lokalowej nr 4 usytuowanej w budynku położonym w Tłumaczowie nr 20. Wykaz został wywieszony na okres od […]

Informacja Burmistrza Ziębic

BURMISTRZ ZIĘBIC organizuje w dniu 25 listopada 2019 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 – sala nr 02. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami niemieszkalnymi oraz budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 243,04 m2 i powierzchni użytkowej budynków gospodarczych 160,01 m2, położonym w Lubnowie nr 113 a, składającym się z działki nr […]

Sprzedaż udziału w działce zabudowanej w Książnicy

Gmina Dzierżoniów ma na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego udział 1/3 części w działce zabudowanej nr 173/1 położonej w Książnicy 49. Przetarg odbędzie się 5.12.2019 r. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/przetargi/przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci.html. Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy […]