NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Sprzedaż nieruchomości gruntowej- UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, tj. działki położonej w Świdnicy przy ulicy Klimatycznej pod zabudowę mieszkaniową i usługową.  Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem działki, położonej w Świdnicy przy ulicy Klimatycznej (Obr. 1, AM 3) tj. : działka nr 77/7 o powierzchni 0,4305 ha pod zabudowę mieszkaniową i […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 482/3 Ścinawka Dolna – UMiG Radków

GiGN.6840.12.2023.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 482/3 AM 1 o powierzchni ewidencyjnej 0,21 ha położona w Ścinawce Dolnej. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 93/2024, 94/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:  Zarządzeniem Nr 93/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 318/3. Zarządzeniem Nr 94/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 88/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 88/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 486/1 o pow. 0,3000 ha, poz. rej. G. 392, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. W miejscowym planie zagospodarowania […]

Postępowanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu podstawowym z możliwości negocjacji  pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej  w Świdnicy” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz dostęp do dokumentacji postępowania odbywają się za pośrednictwem Platformy zakupowej OpenNexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/917117 Dodatkowo informujemy, iż […]

Rokowania na działkę nr 1073 w Ołdrzychowicach Kłodzkich – UG Kłodzko

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH   WÓJT   GMINY  KŁODZKO zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ołdrzychowicach Kłodzkich, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Ołdrzychowice Kłodzkie Nr działki: 1073 /AM-21/ Powierzchnia nieruchomości: 0,0107 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00095029/0 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 8.621,-zł Do wylicytowanej ceny zostanie […]

Najem lokali użytkowych- UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NR P-42/V/24 DOTYCZĄCEGO: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.   Nazwa lokalu pow. m2 stawka za m2/m-c wadium godzina licytacji 1. Kościelna (dz. gr. 935, Obr. 4) – lokal użytkowy- pomieszczenie gospodarcze – (1 pomieszczenie)   Lokal nie podlega prywatyzacji. […]

Najem lokali użytkowych- UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NR P-41/V/24 DOTYCZĄCEGO: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.   Nazwa lokalu pow. m2 stawka za m2/m-c wadium godzina licytacji 1. Wewnętrzna 5 – lokal użytkowy – (6 pomieszczeń, w tym WC, parter)   Lokal nie podlega prywatyzacji.   Lokal […]