NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Książnicy – UG Dzierżoniów

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.   Lp Położenie nieruchomości […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Myśliszowie – UG Dzierżoniów

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONCH DO ZBYCIA Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym   Lp Położenie […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 1072 Ołdrzychowice Kłodzkie – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich Położenie nieruchomości: Ołdrzychowice Kłodzkie Nr działki: 1073 /AM-21/ Powierzchnia nieruchomości: 0,0107 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00095029/0 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 8.621,-zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % Opis nieruchomości: Działka nr 1073 […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 614/4, Wojciechowice – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki: 614/4 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1427 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 84.000,-zł Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 % Cena udziału ¼ w […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 614/3, Wojciechowice – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki: 614/3 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1848 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 103.000,-zł Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 % Cena udziału ¼ w […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 614/2, Wojciechowice – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki: 614/2 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1789 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 103.000,-zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % Cena udziału ¼ w […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 614/1, Wojciechowice – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki: 614/1 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1885 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 105.000,- zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % Cena udziału ¼ […]

Wykazy nieruchomości do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 28 lutego 2024 r. na okres od dnia 29 lutego do 21 marca 2024 r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz obejmuje: 1. nieruchomość gminną oznaczoną geodezyjnie jako działka numer […]