NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykazy nieruchomości do zbycia – zarządzenie nr 84/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 84/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 23 marca 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Radkowie oznaczonej geodezyjnie jako działka […]

Wykazy nieruchomości do zbycia – zarządzenie nr 83/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 83/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 23 marca 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Dolnej oznaczonej geodezyjnie jako […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 146/9 AM-1, obręb Stary Zamek i udziału w niezabudowanej dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 146/8 AM-1, obręb Stary Zamek i udziału w niezabudowanej dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 146/7 AM-1, obręb Stary Zamek i udziału w niezabudowanej dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 146/6 AM-1, obręb Stary Zamek i udziału w niezabudowanej dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 146/5 AM-1, obręb Stary Zamek i udziału w niezabudowanej dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 146/4 AM-1, obręb Stary Zamek i udziału w niezabudowanej dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 146/3 AM-1, obręb Stary Zamek i udziału w niezabudowanej dz. nr 146/1 AM-1, obręb Stary Zamek – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]