NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1138 ha – Ząbkowice Śląskie

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha, (KW- SW1Z/00059184/2).