Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży – UM Kamieniec Ząbkowicki

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:  Zarządzeniem Nr 265/2021 z dnia 15 września 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 33/9, Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 15.09.2021 roku […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości dz. nr 87/2, AM-1- obręb Zebrzydów

Marcinowice, dnia 09.09.2021 r.   OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a I PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice. Przedmiotem przetargu jest  ½ udziału w nieruchomości zabudowanej 3 budynkami gospodarczymi do rozbiórki w obrębie Zebrzydów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 87/2, AM-1, o pow. […]

Przetarg na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych- Gmina Radków

GiGN.6840.33.2021.DB, GiGN.6840.36.2021.DB, GiGN.6840.37.2021.DB, GiGN.6840.38.2021.DB, GiGN.6840.39.2021.DB, GiGN.6840.40.2021.DB Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych I. Przedmioty przetargów i ich cena wywoławcza. Przedmiotami przetargów są niezabudowane działki gruntu, stanowiące własność gminy Radków, oznaczone geodezyjnie nr 441/9, 441/10, 441/11, 441/12, 441/13 i 441/14 AM-17. Powierzchnia ewidencyjna każdej z działek wynosi […]

Informacja o wywieszeniu wykazu – Gmina Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 172/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 30 sierpnia 2021 r. do […]