Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 34/21 z dnia 24 lutego 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 25 lutego 2021 r. do […]

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 30/21, 31/21, 32/21 oraz 33/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 19 lutego 2021 r. wykazy gminnych nieruchomości gruntowych do zbycia oznaczonych geodezyjnie nr 755/8, 755/9, 755/10 oraz 755/11 położonych w Radkowie przy ul. Łąkowej. […]