Działki na sprzedaż w Byszowie pod budownictwo mieszkaniowe

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości ogłoszenie o zbyciu nieruchomości położonych w Byszowie, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/przetargi/343149_iii-przetarg-ustny-nieograniczony.html Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 103/20 z dnia 06 lipca 2020 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 07 lipca do 28 lipca […]