Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Radków – Zarządzenie nr 101/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 101/2024 z dnia 16 maja 2024 r. wykaz dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 17 maja […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenia nr 118/2024, 119/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 118/2024 z dnia 16.05.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 527/28. Zarządzeniem nr 119/2024 z dnia 16.05.2024r. wykazano do użyczenia pomieszczenie gospodarcze oraz budynek gospodarczy zlokalizowany na działce nr 720 obręb […]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany mpzp dla części obrębu Krosnowice

WÓJT GMINY KŁODZKO Kłodzko, dnia 17 maja 2024 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Krosnowice Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – z późn. zm.) oraz art. 39, […]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany mpzp dla części obrębu Żelazno

WÓJT GMINY KŁODZKO Kłodzko, dnia 17 maja 2024 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelazno Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – z późn. zm.) oraz art. 39, […]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany mpzp dla obrębu Ołdrzychowice Kłodzkie

WÓJT GMINY KŁODZKO Kłodzko, dnia 17 maja 2024 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ołdrzychowice Kłodzkie Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – z późn. zm.) oraz art. […]

Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 98/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 98/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 15 maja 2024 r. na okres od dnia 16 maja do 6 czerwca 2024 r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz obejmuje: 1.  nieruchomość gminną oznaczoną geodezyjnie jako działka numer […]

Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 97/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 97/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 15 maja 2024 r. na okres od dnia 16 maja do 6 czerwca 2024 r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnego udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości niezabudowanej położonej […]