Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/64 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0.00875 ha

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/61 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0.00904 ha