Sprostowanie pomyłki pisarskiej – dot. zarządzenia nr 50 – Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka prostuje oczywistą omyłkę pisarską w komunikacie z dnia 27.04.2022 r. W treści ogłoszenia widnieje: – zapis o treści: „Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości […]