Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży – UM Kamieniec Ząbkowicki

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:  Zarządzeniem Nr 265/2021 z dnia 15 września 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 33/9, Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 15.09.2021 roku […]

Informacja Burmistrza Piławy Górnej

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że na dzień 27.09.2021 r.,  został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na zbycie następujących nieruchomości: – lokalu użytkowego nr 4 i lokalu użytkowego nr 5 o łącznej pow. 1.805,07 m2 w budynku hali poprzemysłowej przy ul. Młynarskiej 4C w Piławie Górnej. Lokale sprzedawane będą łącznie. Księga wieczysta – SW1D/00022486/2. Cena wywoławcza nieruchomości – […]

Informacja Burmistrza miasta Kamieniec Ząbkowicki

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 252/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. ogłoszono publiczny przetargu ustny ograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej pow. zabudowy 27 m2 i łącznej pow. użytkowej 21,50 m2, położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 527/26 o pow. 0,0094 ha, AM – […]