Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 162/20, 163/20, 164/20 i 165/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 28 września 2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą kolejno gminnych nieruchomości lokalowych nr 1, 2, 3 i 5 usytuowanych w budynku położonym przy […]