NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż nieruchomości garażowej, Ścinawka Średnia – UMiG Radków

GiGN.6840.80.2021.DB Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość garażowa nr 2, usytuowana w budynku położonym na działce oznaczonej geodezyjnie nr 685/18 AM 3 o powierzchni ewidencyjnej 0,0048 ha położona w Ścinawce Średniej. Zgodnie z danymi z […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp w obrębie wsi Międzyrzecze

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie wsi Międzyrzecze,  w gminie Strzegom   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 5/16 […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 801/20 AM 2, Wambierzyce – UMiG Radków

GiGN.6840.72.2022.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 801/20 AM 2 o powierzchni ewidencyjnej 0,1556 ha położona w Wambierzycach. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 801/19 AM 2, Wambierzyce – UMiG Radków

GiGN.6840.70.2022.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 801/19 AM 2 o powierzchni ewidencyjnej 0,1665 ha położona w Wambierzycach. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 801/18 AM 2, Wambierzyce – UMiG Radków

GiGN.6840.71.2022.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 801/18 AM 2 o powierzchni ewidencyjnej 0,1788 ha położona w Wambierzycach. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 31/2023

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenia Nr 32/2023, 33/2023

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka […]