NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Radkowa -Zarządzenie nr 181/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 181/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 29 września 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 16/6 (AM-3) obręb Centrum – UM Kłodzko

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku ozn. geodezyjnie jako dz. nr 16/6 (AM-3), obręb Centrum o pow. 0,0042 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00095270/4 (sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe -B). W przypadku, gdy sprzedawana […]

Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod adresem: eB2B – Postępowanie P-98/X/22 – „Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta […]

Informacja Burmistrza Kłodzka – udostępnienie miejsc handlowych na prowadzenie sprzedaży w okresie Wszystkich Świętych 2022

 Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, o możliwości udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów, grysu itp. w okresie Wszystkich Świętych w roku 2022: 1) 4 miejsc położonych na części nieruchomości gminnej poł. w Kłodzku oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 89/1 i 88/1 (AM-4) obręb Nowy Świat – cmentarz komunalny […]

Informacja Burmistrza Strzegomia-  Zarządzenie Nr: 368/B/2022

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy […]

Informacja Burmistrza Radkowa o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do zbycia -Zarządzenia nr 176/2022, 177/2022, 178/2022, 179/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 176/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 26 września 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako działka […]