NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.02.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.02.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.02.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Obwieszczenie wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki