NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Ogłoszenia Wójta Marcinowic o przetargu na sprzedaż nieruchuchomości poł. w obrębie Szczepanów, gmina Marcinowice

Marcinowice, 19.05.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWIC o g ł a s z a    II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Szczepanów, gmina Marcinowice, powiat świdnicki.. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Marcinowice o przetargu na sprzedaż nieruch. zabud. budynkiem gosp. oraz przybudówki w obrębie Tworzyjanów- działka nr 196/3

Marcinowice, 19.05.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE        o g ł a s z a    II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 40 m2 oraz przybudówka o pow. zabudowy 4 m2, w obrębie Tworzyjanów, […]

Ogłoszenia Wójta Marcinowic o przetargu na sprzedaż nieruchuchomości poł. w obrębie Biała- gmina Marcinowice

Marcinowice, 19.05.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE                                                            o g ł a s z a    II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Biała, gmina Marcinowice, powiat świdnicki.. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko na sprzedaż nieruch. grunt. niezabud. poł. w Jaszkowej Dolnej- dz. nr 8/2/AM-1/

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaszkowej Dolnej Położenie nieruchomości: Jaszkowa Dolna Nr działki: 8/2/AM-1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,03 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00085266/0 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 11.326,-zł netto Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko na sprzedaż nieruch. grunt. niezabud. poł. w Starkowie- dz. nr 580/1/AM-1/

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starkowie Położenie nieruchomości: Starków Nr działki: 580/1/AM-1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,23 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090869/5 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 57.926,-zł netto Do wylicytowanej cenyzostanie doliczony podatek VAT 23 % Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie zabudowy […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko na sprzedaż nieruch. grunt. niezabud. poł.w Starym Wielisławiu- dz. nr 747/2/AM-2/

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Wielisławiu Położenie nieruchomości: Stary Wielisław Nr działki: 747/2/AM-2/ Powierzchnia nieruchomości: 0,17 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00069816/3 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 53.726,-zł netto Do wylicytowanej cenyzostanie doliczony podatek VAT 23 % Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko na sprzedaż nieruchomości- pojazd samochód terenowy MERCEDES- BENZ 290 GD 461

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości- pojazd samochód terenowy MERCEDES- BENZ 290 GD 461   Opis przedmiotu postępowania: – marka/model pojazdu: samochód terenowy MERCEDES- BENZ 290 GD 461 – rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 5 osobowe – nr rejestracyjny: DKL HK98 – nr identyfikacyjny VIN: WDB46133717097003 – rok produkcji: 1994 […]

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów nieruch. przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: […]