NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Starczów

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że zarządzeniem Nr 212/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udział wynoszący ¼ części w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 78/2. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej2,9 ha – Gilów

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Gilowie, Gmina Niemcza   Działka nr 359 , o pow. 2,9000ha ,zapisana w KW Nr SW1D/00016094/2, przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia 02 października 2018 rok o godz.10.00. […]

Nieruchomość w Ostroszowicach na sprzedaż

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 od 30.08.2018 r. została wywieszona informacja o nieruchomości nr 757/2 położonej Ostroszowicach, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-bezprzetargowej.html Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, tel. […]

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 28 sierpnia 2018 r. do 9 września 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, część nieruchomości […]

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 28.08.2018 r. do 18.09.2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w  trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, dot. […]

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 28.08.2018 r. do 18.08.2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w  trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, dot. części […]