NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości preznaczonej do dzierżawy – UMiG Niemcza

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy,Rynek 10 został wywieszony na okres od dnia 05 września 2018 r do dnia 25 września 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej , stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Nowa Ruda

Wyciąg z ogłoszenia ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Szpitalnej, ozn. geodezyjnie jako dz. nr 199/8 (AM-17), obręb 3 -Nowa Ruda o powierzchni 0,0633 ha, zabudowanej budynkiem prosektorium o powierzchni użytkowej 112,50 m², wpisanej w księdze wieczystej nr SW2K/00014691/7.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa […]

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Starczów

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że zarządzeniem Nr 212/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udział wynoszący ¼ części w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 78/2. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka […]