Informacja Burmistrza Radkowa o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 17 czerwca 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Dolnej oznaczonej geodezyjnie jako […]