Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 11 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 11 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę

14.02. Licytacja nieruchomości zabudowanej – Ratajno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk
ogłasza, że dnia 14-02-2019r. o godz. 13:00 w sali 205 budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę w Dzierżoniowie przy ul. Świdnicka 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej – działki nr 328/2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej: 58-210 Ratajno, Ratajno nr 47A, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00035079/0 własność dłużnika.

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od  9 stycznia 2019 r. do 30 stycznia 2019 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę