Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 10/20 i 11/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 07 stycznia 2020r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły kolejno gminnych nieruchomości: gruntowych oznaczonych jako działki nr 979/16 i 979/15 położonych w Radkowie. Wykazy zostały wywieszony […]