Przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka nr 87/2, AM-1, obręb Zebrzydów

Marcinowice, dnia 15.11.2021 r.   OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a II PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice.   Przedmiotem przetargu jest  ½ udziału w nieruchomości zabudowanej 3 budynkami gospodarczymi do rozbiórki w obrębie Zebrzydów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 87/2, AM-1, o […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Marcinowice przy ul. Pogodnej

Marcinowice, 15.11.2021 r.             OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE            o g ł a s z a     VIII  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice, położonych w obrębie Marcinowice przy ul. Pogodnej. Przeznaczonych w planie: B.2.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinną. Księga Wieczysta Nr SW1S/00067095/5. Nieruchomości wolne […]

Informacja Wójta Gminy Marcinowice o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży- dz. nr 135/12, AM-1

Wójt Gminy Marcinowice  informuje Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Tuwima 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży w oparciu o […]

Informacja Burmistrza Radkowa o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy  Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 236/21, Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 4 listopada 2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ścinawce górnej nr 37. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 5 listopada 2021r. […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektów do wglądu

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:   – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom (obejmującej działki nr: 64, 25/1 oraz części działek nr: 23, 24/5, 25/2, 22/2, 67), – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom […]