Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów nieruch. przezn. do sprzedaży

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: –  sprzedaży […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w dzierżawę poł.w Kłodzku- dz. nr 10 (AM–3) obręb Twierdza

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w dzierżawę poł. w Kłodzku ul. dr. J. Korczaka- dz. nr 9/2 (AM-7) obręb Zagórze

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Zgodnie z  art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w dzierżawę poł. w Kłodzku ul. dr. J. Korczaka- dz. nr 1/3 (AM-6) obręb Stadion

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Zgodnie z  art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  […]

Ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko o rokowaniach na sprzedaż dz. nr 84/3/AM-1 w Wojciechowicach

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH WÓJT GMINY KŁODZKO zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojciechowice, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki:84/3 /AM-1/ Powierzchnia działki: 0,39 ha Księga wieczysta: SW1K/00068353/2 wolna od obciążeń i zadłużeń. Cena do rokowań: 75.000,-zł Do wynegocjowanej cenyzostanie doliczony podatek VAT 23% Opis […]

Ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko o rokowaniach na sprzedaż dz. nr 69/2/AM-1 w Łącznej

  OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH WÓJT GMINY KŁODZKO zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Łączna, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Łączna Nr działki:69/2 /AM-1/ Powierzchnia działki: 0,19 ha Księga wieczysta: SW2K/00022893/2 wolna od obciążeń i zadłużeń. Cena do rokowań: 41.326,-zł Do wynegocjowanej cenyzostanie doliczony podatek VAT 23% […]

Ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko o rokowaniach na sprzedaż dz. nr 69/3/AM-1 w Łącznej

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH WÓJT GMINY KŁODZKO zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Łączna, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Łączna Nr działki:69/3 /AM-1/ Powierzchnia działki: 0,25 ha Księga wieczysta: SW2K/00022893/2 wolna od obciążeń i zadłużeń. Cena do rokowań: 60.226,-zł Do wynegocjowanej cenyzostanie doliczony podatek VAT 23% Opis […]

Ogłoszenie o przetargu Burmistrza Radkowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Objazdowej 4 w Wambierzycach

  GiGN.6840.63.2021.DB Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości lokalowej     I Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość lokalowa nr 2 (lokal mieszkalny), usytuowana w budynku położonym                             w Wambierzycach przy […]