Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1  został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku w okolicy ulic Granicznej i Rajskiej, ozn. geodez. jako działka nr 22/8 (AM-4), obręb Jurandów o pow. 0,1056 ha

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1  został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku w okolicy ulic Granicznej i Rajskiej, ozn. geodez. jako działka nr 22/7 (AM-4), obręb Jurandów o pow. 0,1056 ha

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że

w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku w okolicy ulic Granicznej i Rajskiej, ozn. geodez. jako działka nr 22/6 (AM-4), obręb Jurandów o pow. 0,1085 ha

Ogłoszenie wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
o zmianie uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,8114 ha – Kamieniec Ząbkowicki

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że zarządzeniem nr 99/2019 z dnia 08 maja 2019  r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 607/2 o pow. 0.4435 ha, poz. rej. G. 275, AM – 10, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00041830/7.