Oczyszczanie ręczne wybranych chodników i jezdni dróg gminnych na terenie miasta Świdnica, na których częściowo dopuszczono prawo parkowania samochodów

 Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Oczyszczanie ręczne wybranych chodników i jezdni dróg gminnych na terenie miasta Świdnica, na których częściowo dopuszczono prawo parkowania samochodów”   Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym […]

Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. „Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/374867/oproznianie-koszy-ulicznych-zlokalizowanych-w-pasach-drogowych-drog-gminnych-na-terenie-miasta-swidnica-1

Wykaz lokalu użytkowego do najmu, ul. Czeska 34 – BM Kłodzko

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 21.11.2022 r. do dnia 12.12.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Lokalu użytkowy poł. w Kłodzku, przy ul. Czeskiej 34 o powierzchni […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 285/2022

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:  Zarządzeniem Nr 285/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 15.11.2022 roku do  […]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Ostroszowicach i Książnicy – UG Dzierżoniów

Dzierżawa nieruchomości                                                               W siedzibie Urzędu Gminy  ul. Piastowska 1  został  wywieszony od  17.11.2022 r. do 8.12.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Ostroszowicach i Książnicy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w BIP UG Dzierżoniów. Więcej informacji odnośnie dzierżawy można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 186/2022

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, stronie internetowej oraz na BIP w terminie od 18.11.2022 r. do dnia 18.12.2022 r. zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza […]

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Niedźwiedziu – UM Ziębice

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA     Burmistrz Ziębic organizuje w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz.  10:00 w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Ziębicach  przy  ul.  Przemysłowej  nr  10, 57-220 Ziębice –  pok. nr 02 I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym,  położonej  w Niedźwiedziu obręb: 0015, jednostka rejestrowa G27; KW […]

Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości w Niedźwiedziu – UM Ziębice

Ziębice, 18.11.2022r. Burmistrz Ziębic Przemysłowa 10 57-220 Ziębice   I N F O R M A C J A  Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 18 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej: Budynkiem mieszkalnym, w którym zlokalizowany jest lokal użytkowy nr 3, […]

Wykazy nieruchomości do sprzedaży – UM Ziębice

INFORMACJA BURMISTRZA ZIĘBIC z dnia 17 listopada 2022 r.   Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:   w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w […]