Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Niemcza

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA
podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10 został wywieszony na okres od dnia 03 grudnia 2018 r. do dnia 24 grudnia 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 03 grudnia 2018 roku

Informacja Starosty Kłodzkiego

Informacja Starosty Kłodzkiego
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) Starosta Kłodzki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 29.11.2018 r. do dnia 19.12..2018r.. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krosnowicach nr 55a, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.