Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 214/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 02 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 350

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, w terminie od 02.01.2023 r. do dnia 09.01.2023r.:

Zarządzenie Nr 214/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.