Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 15 lipca, 2022

Ilość wizyt: 707

Dokumenty do pobrania:

Kłodzko, dnia 15 lipca 2022 r.

WM.4125.2022.AW

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

Na podstawie § 7 ust. 10 uchwały nr XXX/229/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. 2016. 4603 – ze zm.), ze względu na niewykorzystanie całości środków przeznaczonych w tegorocznym budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ogłaszam dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na rok 2022.

Wysokość środków pozostałych w Budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na ten cel wynosi 11550,00 zł.

        Wnioski należy składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r.
        Formularz wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza).
 
 
Burmistrz Miasta Kłodzka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Anna Wachowska

nr tel: 74-865-46-45