NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 195/19 i 196/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 16 października 2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczyły gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 108/3 w Ścinawce Dolnej oraz działki nr 286/5 w […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobromierz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 […]