NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenia Nr: 142/B/2024 i 143/B/2024

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r.,  poz. 344 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy […]

Przetarg na sprzedaż dz. nr 364/7 AM 3, Wambierzyce – UMiG Radków

GiGN.6840.25.2023.AR Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 364/7 AM 3 o powierzchni ewidencyjnej 2,0575 ha położona w Wambierzycach. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana  […]

Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenia Nr: 119/B/2024, 120/B/2024, 121/B/2024

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r.,  poz. 344 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 326/6 w Pieszycach – UMiG Pieszyce

OGŁOSZENIE Nr 7/2024 O PRZETARGU Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: Lp.   Nr działki Nr KW Położenie i opis powierz- chnia działki ( ha) Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Cena wywoławcza (zł) Wysokość wadium Godzina przetargu 1 326/6 KW […]

Sprzedaż lokali mieszkalnych- UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargów ustnych, nieograniczonych na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Piekarskiej nr 12 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Okrężnej nr 8 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie […]

Sprzedaż lokali mieszkalnych- UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargów ustnych, nieograniczonych na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Równej nr 3A w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz wolnego lokalu mieszkalnego nr 13 przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3A w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.   Gmina Miasto Świdnica jest […]

Przetarg na sprzedaż działki nr nr 594 (nr dz. archiwalny 12/8, AM-6) – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]