NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Wójta Gminy Kłodzko – wykaz nieruchomości do dzierżawy

Informacja Wójta Gmina Kłodzko Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  14.05.2024 r. do dnia 04.06.2024 r. został wywieszony wykaz: Wykaz nr 12/D/2024- nieruchomości przeznaczonych […]

Wykazy nieruchomości do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 84/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 8 maja 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Radków – Zarządzenie nr 88/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 88/2024 z dnia 8 maja 2024 r. wykaz dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 9 maja 2024 r. […]

Budowa trzech kwater grzebalnych wraz z wykonaniem alejek oraz sieci kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Słowiańskiej w Świdnicy”, w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu podstawowym bez możliwości negocjacji  pn. „ Budowa trzech  kwater  grzebalnych wraz z  wykonaniem alejek oraz sieci kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Słowiańskiej w Świdnicy”, w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska”. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Zamówienie publiczne, […]

Dzierżawa nieruchomości gruntowej- UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustego nieograniczonego, dotyczącego wydzierżawienia na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomości gruntowej, tj. części działki nr 593 o powierzchni 18,0 ha przy ul. Działkowej (obr. 6) w Świdnicy. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 593 o powierzchni 18,0427 ha przy […]

Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 67/2024

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka: Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza […]