NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykazy nieruchomości do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 93/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 14 maja 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie […]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 92/2024 z dnia 14 maja 2024 r. wykaz dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 15 maja 2024 r. […]

Informacja Starosty Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu przeznaczonej do oddania w użyczenie- Stronie Śląskie dz. nr 746 o pow. 0,2834 ha

GN.6850.2.2024.GN3   Informacja Starosty Kłodzkiego     Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U2023.344 t.j.) Starosta Kłodzki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 13 maja 2024. r. do dnia 2 czerwca 2024 […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 113/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: ___________________________________________________________________________ Zarządzeniem nr 113/2024 z dnia 09 maja 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1 o pow. 0.6711 ha, poz. rej. G. 124, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066835/3. Nieruchomość […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 112/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 112/2024 z dnia 09.05.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 707/2. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. […]

Wykaz nieruchomości do użyczenia, dz. nr 746 Stronie Śląskie – Starostwo Powiatowe w Kłodzku

GN.6850.2.2024.GN3   Informacja Starosty Kłodzkiego   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U2023.344 t.j.) Starosta Kłodzki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 13 maja 2024. r. do dnia 2 czerwca 2024 r. […]