NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Postępowanie pn. „Oczyszczanie ręczne wybranych chodników i jezdni dróg gminnych na terenie miasta Świdnica, na których częściowo dopuszczono prawo parkowania samochodów”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu podstawowym bez możliwości negocjacji  pn.  „Oczyszczanie ręczne wybranych chodników i jezdni dróg gminnych na terenie miasta Świdnica, na których częściowo dopuszczono prawo parkowania samochodów” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz dostęp do dokumentacji postępowania odbywają […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Jodłowniku – UG Dzierżoniów

OGŁOSZENIE O IX PRZETARGU Z DNIA 22.09.2023 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA IX PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUHOMOŚCI POŁOŻONYCH W JODŁOWNIKU   Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości Pow. działki w [ha] Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w [zł.]netto Wadium 20 % ceny wywoławczej w [zł.] Godzina                i data przetargu […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia mpzm dla obszarów położonych  w obr. wsi Tomkowice oraz Modlęcin, w gminie Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych  w obr. wsi Tomkowice oraz Modlęcin, w gminie Strzegom Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do zmiany mpzm obszarów położonych w obr. 5 miasta Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszarów położonych  w obr. 5 miasta Strzegom Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do zmiany mpzm obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek uchwalonego uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. […]

Wykaz nieruchomości do zbycia, dz. nr 821/2 Ostroszowice – UG Dzierżoniów

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONCH DO ZBYCIA Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego   Lp Położenie nieruchomości […]

Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze darowizny – Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Informacja Zarząd Powiatu Kłodzkiego   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 27.02.2023r. do dnia 20.03.2023r. został […]

Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 3 lutego 2023r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Radkowie oznaczonej geodezyjnie jako działka […]