NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, dz. nr 784/14 AM-3 – Gmina Radków

GiGN.6840.20.2021.DB   Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 784/14 AM-3 o powierzchni ewidencyjnej 0,1504 ha. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest […]

Informacja Wójta Dobromierza o wywieszeniu wykazów nieruch. przeznaczonych do sprzedaży

Dobromierz, dnia 22 listopada 2021 r. INFORMACJA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz – pl. Wolności 24 oraz w biuletynie informacji publicznej, zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży poł. w Kłodzku ul. Wita Stwosza 5- dz. nr 114/1 (AM-1)

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka Działając na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 23 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych, nieruchomości gruntowej […]

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazu

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości […]