NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. „Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: eB2B – Postępowanie P-101/X/21 – „Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy” Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy […]

Obwieszczenie Miasta Kłodzka o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Kłodzko, dnia 12.10.2021 r. WM.6733.3.2021.AW   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z  art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – ze zm.),   zawiadamiam strony postępowania,   że w dniu 29.09.2021r., na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 212/21 z dnia 08 października 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 11 października 2021 r. do […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka  Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszkaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl )  na okres 21 dni tj. od 08.10.2021 r. do 29.10.2021 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni […]