NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruch. niezabud. poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie, dz. nr 21/14 (AM-11)

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka I przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie ozn. geodezyjnie jako dz. nr 21/14 (AM-11), obręb Jurandów o powierzchni 0,1389 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o numerze SW1K/00062123/9,  sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe – ŁIV […]

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza przeatrag na sprzedaż nieruch. niezabud. poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie, dz. nr 21/10 (AM-11)

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka I przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie ozn. geodezyjnie jako dz. nr 21/10 (AM-11), obręb Jurandów o powierzchni 0,1149 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o numerze SW1K/00062123/9, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe – ŁIV […]

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruch. niezabud. poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie, dz. nr 21/5 (AM-11)

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka I przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie ozn. geodezyjnie jako dz. nr 21/5 (AM-11), obręb Jurandów o powierzchni 0,1359 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o numerze SW1K/00062123/9,  sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe – ŁIV […]

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do zbycia położonej w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 na okres od dnia 29.11.2021r. do dnia 20.12.2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Kłodzkiego przeznaczonej do zbycia – nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, położona w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej, ozn. geodezyjnie jako dz. nr 98/33, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda o […]

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do zbycia w Bystrzycy Kłodzkiej  w okolicy ul. Floriańskiej

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że     w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 na okres od dnia  29.11.2021r. do dnia 20.12.2021r.  został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Kłodzkiego przeznaczonej do zbycia – nieruchomość niezabudowana, położona  w Bystrzycy Kłodzkiej  w okolicy ul. Floriańskiej,  ozn. geodezyjnie jako dz. nr 4/5, (AM-1), obręb 0004 Niedźwiedna […]

Informacja Wójta Dobromierza o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży- dz. nr 314/2 obręb Szymanów.

Dobromierz, dnia 26 listopada 2021 r. INFORMACJA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz – pl. Wolności 24 oraz w biuletynie informacji publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży […]

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu pn. Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/301478/przebudowa-przejscia-w-zaulku-swietokrzyskim Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta Świdnicy w „ŚWIDNICKI NIEZBĘDNIK” – „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE eB2B”.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, dz. nr 733/15 (AM-3) – Gmina Radków

GiGN.6840.11.2021.UN Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 733/15 (AM-3) o powierzchni ewidencyjnej 0,1997 ha położona w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja. Zgodnie z danymi z ewidencji […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, dz.nr 799/6 AM-1 – Gmina Radków

GiGN.6840.58.2020.UN Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 799/6 AM-1 o powierzchni ewidencyjnej 0,2032 ha położona w Wambierzycach. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, nr 799/5 AM-1 – Gmina Radków

GiGN.6840.71.2021.UN Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 799/5 AM-1 o powierzchni ewidencyjnej 0,2175 ha położona w Wambierzycach. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana […]