NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni […]

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu – Gmina Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 191/21 z dnia 20 września 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 21 września 2021 r. do […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że   Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku, przy ul. Noworudzkiej, ozn. geodez. jako działka nr 10 (AM-20), obręb Leszczyna o pow. 0,6734 ha, ujawnionej […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że   Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku, przy ul. Noworudzkiej, ozn. geodez. jako działka nr 9 (AM-20), obręb Leszczyna o pow. 0,6151 ha, ujawnionej […]

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży – UM Kamieniec Ząbkowicki

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:  Zarządzeniem Nr 265/2021 z dnia 15 września 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 33/9, Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 15.09.2021 roku […]

Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka o przetargu lok. na sprzedaż przy ul. Artura Grottgera 4 m. 9a

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku, ul. Artura Grottgera 4 m. 9a, o powierzchni 23,10 m², składającego się z jednego pokoju i przedpokoju z aneksem kuchennym wraz z udziałem w wysokości 2/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie […]

Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka o przetargu lok. przy ul. Waleriana Łukasińskiego 51 m. 3

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 51 m. 3, o powierzchni 27,97 m², składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 14,90 m² wraz z udziałem w wysokości 19/100 cz. […]

Postępowanie pn. Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu pn. Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa strefy wejściowej oraz budowy sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37”. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/284907/wykonanie-robot-budowlanych-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-przebudowa-strefy-wejsciowej-oraz-budowy-sanitariatow-przy-ul-slaskiej-35-37 Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest […]