NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o nieruch. do użyczenia trybie bezprzetargowym- dz. nr 9/5 (AM-6) obręb Zagórze

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl )  na okres 21 dni tj. od 01.12.2021 r. […]

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki  położonej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych położonych przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy.    Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działki położonej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej /Obr.5 Am 9/ tj. :   działka nr 1207 o powierzchni 0,0114 […]

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów nieruch. przezn. do oddania w najem

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości […]

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do zbycia- dz. nr 25/1, AM-1, obręb Wrzosówka

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego    Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1889) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 01.12.2021r. do dnia 21.12.2021r. został wywieszony wykaz […]

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do zbycia, dz. nr 195/2, AM-1 oraz dz. nr 195/3 – obręb Nowa Wieś

Informacja Zarząd Powiatu Kłodzkiego    Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1889) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 01.12.2021r. do dnia 21.12.2021r.  został wywieszony wykaz nieruchomości  […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – lokal mieszkalny ul. Muzealna 5/7

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na […]