NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – Kamieniec Ząbkowicki

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 189/2022 z dnia 05.07.2022 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 679/46 o pow. 300 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Jaszkowej Dolnej

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaszkowej Dolnej Położenie nieruchomości: Jaszkowa Dolna Nr działki: 8/2 /AM-1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,03 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00085266/0 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 11.326,-zł netto Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % Opis nieruchomości: Nieruchomość położona […]

Ogłoszenie o rokowaniach, Starków – Wójt Gminy Kłodzko

     OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH WÓJT GMINY KŁODZKO zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Starków, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Starków Nr działki: 580/1 /AM-1/   Powierzchnia działki: 0,23 ha Księga wieczysta: SW1K/00090869/5 wolna od obciążeń i zadłużeń. Cena do rokowań: 57.926,-zł Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek […]

Ogłoszenie o rokowaniach – Wójt Gminy Kłodzko

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH WÓJT GMINY KŁODZKO zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stary Wielisław, stanowiącej własność Gminy Kłodzko. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław Nr działki: 747/2 /AM-2/   Powierzchnia działki: 0,17 ha Księga wieczysta: SW1K/00069816/3 wolna od obciążeń i zadłużeń. Cena do rokowań: 53.726,-zł Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy nr 24/5 ( AM-4 ) obręb Twierdza

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 06.07.2022 r. do 27.07.2022 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat – działki […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu poł. w Kłodzku przy ul. Piastowskiej 16

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony. Pomieszczenie gospodarcze poł. w Kłodzku przy ul. Piastowskiej16 o powierzchni 3,68 m2, lokalizowane w obrębie nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr […]

Postępowanie pn. „Zakup nowego elektrycznego samochodu osobowego do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup nowego elektrycznego samochodu osobowego do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz dostęp do dokumentacji postępowania odbywają się […]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…”

Kłodzko, 6 lipca 2022 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż zachodniej granicy Miasta Kłodzka”   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o […]