NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży, poł. w Kłodzku przy ul. Wiosennej- dz. nr 5/58 (AM-1), obręb Nowe Miasto

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka    Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku, przy ul. Wiosennej ozn. geodezyjnie jako dz. nr 5/56 (AM-1), obręb Nowe Miasto o pow. 0,0387 ha, wraz […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży, poł. w Kłodzku, przy ul. Wiosennej-dz. nr 5/57 (AM-1), obręb Nowe Miasto

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka    Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku, przy ul. Wiosennej ozn. geodezyjnie jako dz. nr 5/57 (AM-1), obręb Nowe Miasto o pow. 0,0755 ha, wraz […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży, poł. w Kłodzku, przy ul. Wiosennej -dz. nr 5/55 (AM-1), obręb Nowe Miasto

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku, przy ul. Wiosennej ozn. geodezyjnie jako dz. nr 5/55 (AM-1), obręb Nowe Miasto o pow. 0,0390 ha, […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do użyczenia w trybie bezprzetargowym-poł. w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 13a

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – lokal użytkowy położony w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 13a o łącznej powierzchni […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o nieruch. do użyczenia trybie bezprzetargowym poł. w Kłodzku ul. I. Daszyńskiego- cz. dz. nr 112/8 (AM–1) obręb Centrum

 Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl )  na okres 21 dni tj. od 01.12.2021 r. do […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o nieruch. do użyczenia trybie bezprzetargowym poł. w Kłodzku ul. A.Mickiewicza- cz. dz. nr 78/4 (AM–5) obręb Zacisze

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl )  na okres 21 dni tj. od 01.12.2021 r. do […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o nieruch. do użyczenia trybie bezprzetargowym- cz. dz. nr 42/9 (AM–2) obręb Nowy Świat

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl )  na okres 21 dni tj. od 01.12. 2021 r. […]

Informacja Burmistrza Kłodzka o nieruch. do użyczenia trybie bezprzetargowym-część działki nr 30/52 (AM-3) obręb Centrum

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl )  na okres 21 dni tj. od 01.12.2021 r. do […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o nieruch. do użyczenia trybie bezprzetargowym- dz. nr 9/5 (AM-6) obręb Zagórze

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka     Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl )  na okres 21 dni tj. od 01.12.2021 r. […]

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki  położonej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych położonych przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy.    Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działki położonej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej /Obr.5 Am 9/ tj. :   działka nr 1207 o powierzchni 0,0114 […]