Postępowanie pn. „Oczyszczanie ręczne wybranych chodników i jezdni dróg gminnych na terenie miasta Świdnica, na których częściowo dopuszczono prawo parkowania samochodów”

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu podstawowym bez możliwości negocjacji  pn.  „Oczyszczanie ręczne wybranych chodników i jezdni dróg gminnych na terenie miasta Świdnica, na których częściowo dopuszczono prawo parkowania samochodów” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Zamówienie publiczne, komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz dostęp do dokumentacji postępowania odbywają […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektów do wglądu

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:   – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom (obejmującej działki nr: 64, 25/1 oraz części działek nr: 23, 24/5, 25/2, 22/2, 67), – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Granica, w gminie Strzegom […]