Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu pn. Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/301478/przebudowa-przejscia-w-zaulku-swietokrzyskim Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta Świdnicy w „ŚWIDNICKI NIEZBĘDNIK” – „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE eB2B”.

Przetarg pn. „Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. M.Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy” Dost. sprzętu rehabilit.

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. „Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy” Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: eB2B – Postępowanie P-134/XII/21 – „Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy” […]

Postępowanie pn. „Oczyszczanie mechaniczne i uzupełniająco ręczne wybranych jezdni dróg gminnych i wojewódzkich na terenie miasta Świdnica w 2022 roku.”

  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/299594/oczyszczanie-mechaniczne-i-uzupelniajaco-reczne-wybranych-jezdni-drog-gminnych-i-wojewodzkich-na-terenie-miasta-swidnica-w-2022-roku Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta Świdnicy w „ŚWIDNICKI NIEZBĘDNIK” – „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE eB2B”.

Obwieszczenie Burmistrza Kłodzka

        Kłodzko, dnia 16.11.2021 r.   WM.6733.3.2021.AW     OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka      Zgodnie z  art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 16.11.2021 r., została wydana decyzja nr […]

Przetarg pn. Oprac. dok. projektowej dla zad.pn. „Budowa połud.-zach. obwodnicy  Ś-cy w ciągu drogi wojew. nr 382”- UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: eB2B – Postępowanie P-121/XII/21 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w […]

AKTUALIZACJA – Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu zmiany w części tekstowej miejsc. planu zagosp. przestrz.-obręb 2 miasta Strzegom

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA   Nastąpiła zmiana terminu dyskusji publicznej  nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w sali nr 35, o godz. 1430. OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu zmiany w części tekstowej miejsc. planu zagosp. przestrz.-obręb 2 miasta Strzegom

OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.), a także w związku z […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu projektu planu zagosp. przestrzennego dla cz. Obr. Rogoźnica

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Obr. wsi Rogoźnica Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 67/15 z dnia 20 […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia

Strzegom, 19.05.2021r.   OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]