Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobromierz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 355/1 i 355/5 w obrębie Dobromierz, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1A.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddanie w […]

Postępowanie pn. Bieżące utrzymanie, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie wybranych chodników w Świdnicy

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu pn. „Bieżące utrzymanie, pielęgnacja  terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie wybranych chodników  w Świdnicy”   Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/271759/biezace-utrzymanie-pielegnacja-terenow-zieleni-miejskiej-oraz-utrzymanie-wybranych-chodnikow-w-swidnicy Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta Świdnicy w „ŚWIDNICKI NIEZBĘDNIK” – „ZAMÓWIENIA […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia

Strzegom, 19.05.2021r.   OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]