Ogłoszenie o II przetargu na działkę nr 614/4 w Wojciechowicach – Gmina Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki: 614/4 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1427 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 84.000,-zł Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 % Cena udziału ¼ w części […]

Ogłoszenie o II przetargu na działkę nr 614/3 w Wojciechowicach- Gmina Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach Położenie nieruchomości: Wojciechowice Nr działki: 614/3 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,1848 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 103.000,-zł Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 % Cena udziału ¼ w części […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenia nr 60/2024, 61/2024

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, w terminie […]

Przetarg na sprzedaż budynku przy ul. Chopina 59 w Bielawie – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielawie, oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0006, Fabryczna jako działka nr 847/2, o powierzchni 0.0317 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00014638/4. Cena wywoławcza wynosi 550 000 zł netto – Vat zwolniony. III Przetarg odbędzie się […]

Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenia Nr: 100/B/2024, 101/B/2024, 102/B/2024,  103/B/2024, 104/B/2024, 105/B/2024, 106/B/2024, 107/B/2024

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność […]

Przetarg na działkę nr 1139_1 w Starym Wielisławiu – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Wielisławiu 1. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław 2. Nr działki: 1139/1 /AM – 4/ 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1357 ha 4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00087882/8 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. 5. Cena wywoławcza: 75.000,- zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek […]

Przetarg na działkę nr 407_4 w Wojborzu – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wojborzu 1. Położenie nieruchomości: Wojbórz 2. Nr działki: 407/4 /AM – 4/ 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,2607 ha 4. Księga wieczysta: Kłodzko SW2K/00025080/1 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. 5. Cena wywoławcza: 299.000,- zł 6. Opis nieruchomości: Działka nr 407/4 o pow. […]