Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem Nr 292/2021 z dnia 20 października 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Skoroleckiej 10a/1, Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 20.10.2021 roku […]

Przetarg na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż: wolnego lokalu mieszkalnego nr 12a-13 przy ulicy Długiej nr 52 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 przy ulicy Środkowej nr 7-7A w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, dz.a nr 322/30 AM-16 – Gmina Radków

GiGN.6840.43.2021.UN Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej   I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza. Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość gruntowa, oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 322/30 AM-16 o powierzchni ewidencyjnej 0,1348 ha. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości poł.we wsi Złotno gm. Szczytna nr ewid. 22/2- obręb Złotno

BURMISTRZ SZCZYTNEJ ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej we wsi Złotno gm. Szczytna oznaczonej numerem ewidencyjnym 22/2 obręb Złotno o powierzchni 0,20 ha. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami 17/7, 17/8, 21, 22/1 oraz 23 obręb Złotno gm. Szczytna. Uzasadnienie wyboru formy przetargu. Działka nie posiada drogi dojazdowej. Sprzedaż […]