Wykazy nieruchomości do zbycia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż – na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 84/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 8 maja 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Radków – Zarządzenie nr 88/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 88/2024 z dnia 8 maja 2024 r. wykaz dotyczący gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 9 maja 2024 r. […]

Dzierżawa nieruchomości gruntowej- UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustego nieograniczonego, dotyczącego wydzierżawienia na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomości gruntowej, tj. części działki nr 593 o powierzchni 18,0 ha przy ul. Działkowej (obr. 6) w Świdnicy. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 593 o powierzchni 18,0427 ha przy […]