Przetarg na działkę nr 30_2 w Bierkowicach – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierkowicach 1. Położenie nieruchomości: Bierkowice 2. Nr działki: 30/2 /AM – 1/ 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,4200 ha 4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00085647/5 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. 5. Cena wywoławcza: 193.000,- zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 […]

Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000

Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w związku z  inwestycją polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na dział. 42, jedn. ewid. Stronie Śląskie – obszar wiejski, obręb Kamienica.                                           […]

Zarządzeniem nr 76/2024 z dnia 28.03.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości – UM Kamieniec Ząbkowicki

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 76/2024 z dnia 28.03.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 691/4. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 76/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 76/2024 z dnia 28.03.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 691/4. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 164/8, obręb Wojnarowice – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]