I przetarg na zbycie nieruchomości dz. nr 84/2 w Gołogłowach

WÓJT GMINY KŁODZKO   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gołogłowach Położenie nieruchomości: Gołogłowy Nr działki: 84/2 /AM-1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,70 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00085644/4 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 36.600,-zł Opis nieruchomości: Działka gruntu o kształcie foremnego wielokąta, położona w terenie o spadku południowym, w […]

I przetarg na zbycie nieruchomości dz. nr 223/3 w Ścinawicy

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ścinawicy Położenie nieruchomości: Ścinawica Nr działki: 223/3 /AM-1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,44 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00087834/7 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 11.400,-zł Opis nieruchomości: Działka gruntu o kształcie  wielokąta, położona w terenie płaskim, w sąsiedztwie terenów rolnych a […]

I przetarg na zbycie nieruchomości dz. nr 235/4 poł. w Gołogłowach

WÓJT GMINY KŁODZKO ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gołogłowach Położenie nieruchomości: Gołogłowy Nr działki: 235/4 /AM-1/ Powierzchnia nieruchomości: 1,95 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00077883/2 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 56.200,-zł Opis nieruchomości: Działka gruntu o kształcie foremnego wielokąta, położona w terenie o spadku […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenia nr 15/2023, 16/2023

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka […]