Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki  położonej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych położonych przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy.    Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działki położonej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej /Obr.5 Am 9/ tj. :   działka nr 1207 o powierzchni 0,0114 […]

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do zbycia- dz. nr 25/1, AM-1, obręb Wrzosówka

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego    Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1889) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 01.12.2021r. do dnia 21.12.2021r. został wywieszony wykaz […]

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do zbycia, dz. nr 195/2, AM-1 oraz dz. nr 195/3 – obręb Nowa Wieś

Informacja Zarząd Powiatu Kłodzkiego    Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1889) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 01.12.2021r. do dnia 21.12.2021r.  został wywieszony wykaz nieruchomości  […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – lokal mieszkalny ul. Muzealna 5/7

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na […]

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruch. niezabud. poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie, dz. nr 21/14 (AM-11)

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka I przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie ozn. geodezyjnie jako dz. nr 21/14 (AM-11), obręb Jurandów o powierzchni 0,1389 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o numerze SW1K/00062123/9,  sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe – ŁIV […]

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza przeatrag na sprzedaż nieruch. niezabud. poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie, dz. nr 21/10 (AM-11)

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Kłodzka I przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie ozn. geodezyjnie jako dz. nr 21/10 (AM-11), obręb Jurandów o powierzchni 0,1149 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o numerze SW1K/00062123/9, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe – ŁIV […]

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do zbycia położonej w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 na okres od dnia 29.11.2021r. do dnia 20.12.2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Kłodzkiego przeznaczonej do zbycia – nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, położona w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej, ozn. geodezyjnie jako dz. nr 98/33, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda o […]