Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia mpzm dla obszarów położonych  w obr. wsi Tomkowice oraz Modlęcin, w gminie Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych  w obr. wsi Tomkowice oraz Modlęcin, w gminie Strzegom Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do zmiany mpzm obszarów położonych w obr. 5 miasta Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszarów położonych  w obr. 5 miasta Strzegom Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały Nr […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do zmiany mpzm obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek uchwalonego uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. […]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Kłodzko, dnia 15 lipca 2022 r. WM.4125.2022.AW           OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka     Na podstawie § 7 ust. 10 uchwały nr XXX/229/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. […]