Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Kłodzko, dnia 15 lipca 2022 r. WM.4125.2022.AW           OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka     Na podstawie § 7 ust. 10 uchwały nr XXX/229/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. […]