Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia

OGŁOSZENIE Burmistrza Strzegomia   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach terenu górniczego, w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez […]