Informacja Wójta Gminy Dobromierz o wywieszeniu wykazu nieruch. przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dobromierz, dnia 29 czerwca 2022 r. INFORMACJA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz Plac Wolności 24 oraz w biuletynie informacji publicznej został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie […]

Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagosp. przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegomia   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr 24/22 z dnia […]

II przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruch. – Szczepanów, Gmina Marcinowice

Marcinowice, dnia 28.06.2022 r. OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a II PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice. Przedmiotem przetargu jest  ½ udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Szczepanów 65/1 wraz częścią gospodarczą w zabudowie szeregowej powierzchnia całkowita budynku wynosi 110,95 m2, powierzchnia użytkowa mieszkalna  wynosi 75,72 m2, kotłownia o pow. […]

III przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruch. poł. w obr. Gola Świdnicka, Gmina Marcinowice -dz. nr nr 51/1

Marcinowice, 28.06.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE         o g ł a s z a    III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Gola Świdnicka. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób […]

III przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruch. poł. w obr. Śmiałowice, Gmina Marcinowice- dz. nr 80

Marcinowice, 28.06.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE           o g ł a s z a    III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Śmiałowice, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Nieruchomość jest wolna od […]

III przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruch. w obr. Szczepanów, Gmina Marcinowice- dz. nr nr 68/8

Marcinowice, 28.06.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE       o g ł a s z a    III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Szczepanów, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i […]

V przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruch. – dz. 87/2, AM-1 obręb Zebrzydów, Gmina Marcinowice

Marcinowice, dnia 28.06.2022 r.   OGŁOSZENIE WÓJT  GMINY  MARCINOWICE o g ł a s z a V PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice. Przedmiotem przetargu jest  ½ udziału w nieruchomości zabudowanej 3 budynkami gospodarczymi do rozbiórki w obrębie Zebrzydów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 87/2, AM-1, o pow. […]

III przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruch. poł. w obr. Marcinowice przy ul. Sportowej- dz. nr nr 135/12

Marcinowice, 28.06.2022 r.         O G Ł O S Z E N I E WÓJT  GMINY  MARCINOWICE        o g ł a s z a    III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Marcinowice, przy  ul. Sportowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw […]

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów nieruch. przezn. do oddania w najem

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości […]