Przetarg na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 240/5, Obr. Rusko

BURMISTRZ  STRZEGOMIA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę części działki rolnej nr 240/5, Obr. Rusko o powierzchni 0,0930 ha (RIIIa), położonej w miejscowości Rusko.   Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.   Przetarg odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – […]

Przetarg na oddanie w dzierżawę  działki rolnej nr 337/6, Obr. Rogoźnica

BURMISTRZ  STRZEGOMIA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę  działki rolnej nr 337/6, Obr. Rogoźnica o powierzchni 1,6009 ha (RIIIa – 0,5162ha i RIVa – 1,0847ha), położonej w miejscowości Rogoźnica. Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.   Przetarg odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w […]

Przetarg na oddanie w dzierżawę  działki rolnej nr 314/1, Obr. Międzyrzecze

BURMISTRZ  STRZEGOMIA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę  działki rolnej nr 314/1, Obr. Międzyrzecze o powierzchni 0,3000 ha (PsIII), położonej w miejscowości Międzyrzecze. Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.   Przetarg odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna […]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 2685/9 o powierzchni 0,3545 ha położonej przy ul. Leśnej w Świdnicy – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-00 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony P-56/VII/21 na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 2685/9 o powierzchni 0,3545 ha położonej przy ul. Leśnej w Świdnicy pod zabudowę mieszkaniowo – usługową Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości, składającej się z działki […]

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości […]

Przetarg pn. “Modernizacja budynków mieszkalno–usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3,5,7 w Świdnicy” – UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu pn. „Modernizacja budynków mieszkalno – usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3,5,7 w Świdnicy” Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: eB2B – Postępowanie P-57/V/21 – Modernizacja budynków mieszkalno – usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3,5,7 w Świdnicy Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy […]

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: –  sprzedaży zgodnie […]

Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: –  sprzedaży zgodnie […]