Informacja o wywieszeniu wykazów – Gmina Strzegom

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do: –  sprzedaży […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 27.07.2021 r. […]

Postępowanie pn. Bieżące utrzymanie, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie wybranych chodników w Świdnicy

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu przetargu pn. „Bieżące utrzymanie, pielęgnacja  terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie wybranych chodników  w Świdnicy”   Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu znajdują się na Platformie zakupowej eB2B Miasta Świdnicy pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/271759/biezace-utrzymanie-pielegnacja-terenow-zieleni-miejskiej-oraz-utrzymanie-wybranych-chodnikow-w-swidnicy Dodatkowo informujemy, iż dostęp do platformy możliwy jest również z oficjalnej strony Miasta Świdnicy w „ŚWIDNICKI NIEZBĘDNIK” – „ZAMÓWIENIA […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka   Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – nieruchomość […]

Informacja Burmistrza Gminy Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 141/21, 14/2/21 i 143/21 z dnia 16 lipca 2021 r. wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 19 lipca […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.07.2021 r. do 09.08.2021 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, […]

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.07.2021 r. do 09.08.2021 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony  3 lat – […]