Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 212/21 z dnia 08 października 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 11 października 2021 r. do […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem Nr 278/2021 z dnia 06 października 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 485/3, Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 06.10.2021 roku do  […]

Dzierżawa nieruchomości w Owieśnie, Roztoczniku, Nowiźnie i Jędrzejowicach

W siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Piastowskiej 1 został wywieszony od 7.10.2021 r. do 28.10.2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie Owiesno, Roztocznik, Nowizna i Jędrzejowice. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UG Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/501302_wykaz-nieruchomosci.html. Więcej informacji odnośnie dzierżawy można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia – UMiG Radków

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 202/21 z dnia 29 września 2021 r. wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 30 września 2021 […]