Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenia nr 60/2024, 61/2024

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, w terminie […]

Przetarg na sprzedaż budynku przy ul. Chopina 59 w Bielawie – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielawie, oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0006, Fabryczna jako działka nr 847/2, o powierzchni 0.0317 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00014638/4. Cena wywoławcza wynosi 550 000 zł netto – Vat zwolniony. III Przetarg odbędzie się […]

Informacja Burmistrza Strzegomia – Zarządzenia Nr: 100/B/2024, 101/B/2024, 102/B/2024,  103/B/2024, 104/B/2024, 105/B/2024, 106/B/2024, 107/B/2024

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE   Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność […]

Zarządzeniem nr 76/2024 z dnia 28.03.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości – UM Kamieniec Ząbkowicki

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 76/2024 z dnia 28.03.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 691/4. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. […]

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 76/2024

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: Zarządzeniem nr 76/2024 z dnia 28.03.2024r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 691/4. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. […]

Przetarg na sprzedaż działki nr 164/8, obręb Wojnarowice – UMiG Sobótka

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Sobótka     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z […]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 55/2024

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, w terminie […]

Przetarg na działkę nr 30/2 w Bierkowicach – UG Kłodzko

WÓJT GMINY KŁODZKO   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierkowicach Położenie nieruchomości: Bierkowice Nr działki: 30/2 /AM – 1/ Powierzchnia nieruchomości: 0,4200 ha Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00085647/5 /wolna od obciążeń i zadłużeń/. Cena wywoławcza: 193.000,- zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 % Opis nieruchomości: Działka […]