Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 57/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 16 marca, 2023

Ilość wizyt: 109

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, w terminie od 16.03.2023 r. do dnia 06.04.2023 r.:

Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży:

  1. nr 11/14 AM-3, o. Sobótka, o pow. 0,3822 ha, KW nr WR1K/00094996/3