Informacja Wójta Gmina Kłodzko – wykazy nr 3/D/2023, 4/D/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 8a

Data Publikacji: 15 marca, 2023

Ilość wizyt: 34

Dokumenty do pobrania:

Informacja Wójta Gmina Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  15.03.2023 r. do dnia 05.04.2023 r. został wywieszony wykaz:

Wykaz nr 3/D/2023- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy do użytkowania rolniczego położonych w Ołdrzychowicach i Wojciechowicach

Wykaz nr 4/D/2023 – nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu pod pomieszczenie gospodarcze położone w Żelaźnie