Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki nr  427 Ziębice-miasto – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 14 marca, 2023

Ilość wizyt: 44

Dokumenty do pobrania:

Ziębice, 10.03.2023 r.

Burmistrz Ziębic
Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Informacja

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 10 marca  br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 zostało wywieszone ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ziębicach, obręb 0002 Wschód, Ziębice-miasto  stanowiącej działkę nr  427  o pow.  0,7351 ha.

 

 

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 tutejszego Urzędu lub pod numerem telefonu: 7481638 31.