Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Sienkiewicza 11

Data Publikacji: 14 marca, 2023

Ilość wizyt: 50

Dokumenty do pobrania:

Informacja Starosty Ząbkowickiego

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Starosta Ząbkowicki informuje, że przeznaczono do dzierżawy część nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, położonej w Henrykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 145, obręb 0007 Henryków, o powierzchni 0,3867 ha, z czego 0,0035 ha podlega dzierżawie.

Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, na okres 21 dni, tj. od dnia 14.03.2023r. do dnia 04.04.2023r. oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl.

 

 

                                                                                              Starosta Ząbkowicki