Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenia nr 75/2023, 76/2023, 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 13 marca, 2023

Ilość wizyt: 154

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 75/2023, 76/2023 i 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 10 marca 2023r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą kolejno gminnych nieruchomości: lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w
budynku zlokalizowanym pod adresem Rynek 13 w Radkowie, lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku zlokalizowanym pod adresem Franciszkańska 2 w Wambierzycach, lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku zlokalizowanym pod adresem Rynek 17 w Radkowie. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 13 marca 2023r. do dnia 03 kwietnia 2023r