Wykaz nieruchomości do sprzedaży – zarządzenie nr 53/2023 UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 marca, 2023

Ilość wizyt: 99

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, w terminie od 09.03.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.:

Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 07 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, dot. lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 87,99 m2 oraz pomieszczenia przynależnego w podwórzu: komórka o pow. 13,85 m2 i garażu o pow. 11,40 m2, położonego na działce nr 43 AM 15, obręb Sobótka, przy ulicy Świętego Jakuba 6. KW nr WR1K/00094773/4.