Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich poszukuje wykonawcy do realizacji zadania

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Sienkiewicza 11

Data Publikacji: 09 marca, 2023

Ilość wizyt: 184

Dokumenty do pobrania:

Powiat Ząbkowicki w Ząbkowicach Śląskich poszukuje wykonawców na realizację zadania opisanego poniżej.  Projekt ma zostać wykonany na zasadzie „zaprojektuj – wybuduj”.

  1. Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla wymienionych jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego:

  • Dom Wczasów Dziecięcych Bardo, ul. Polna 10, 57-256 Bardo
  • Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy „ZAMEK”, Opolnica 58, 57-256 Bardo
  • Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy „OLEŃKA”, ul. Główna 60, 57-256 Bardo
  • Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie, (dwa odrębne obiekty)
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Proletariatczyków 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  • Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul Kościelna 10, 57-220 Ziębice

Link do BIP:

http://bip.powiat-zabkowicki.pl/artykul/35/3638/wbkzp-272-9-2023-instalacja-odnawialnych-zrodel-energii-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-powiatu-zabkowickiego

Link do ogłoszenia o zamówieniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a4a50d4-b818-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Termin składania ofert: 12 kwietnia 2023, godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

Termin otwarcia ofert: 12 kwietnia 2023, godz. 10:30