Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działka nr 525/1 Niedźwiedź – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 08 marca, 2023

Ilość wizyt: 133

Dokumenty do pobrania:

Gmina Ziębice
Przemysłowa 10
57-220 Ziębic

                                                                                                                               Ziębice, 08.03.2023 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 08 marca 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Niedźwiedziu oznaczonej jako działka o nr 525/1 o pow. 0,0800 ha. Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Ziębic

                                                                                                          Mariusz Szpilarewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Czyszczoń