Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 06 marca, 2023

Ilość wizyt: 94

Dokumenty do pobrania:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

 

            Burmistrz Ziębic organizuje III  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ziębicach obręb Zachód w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Ziębicach  przy  ul.  Przemysłowej  nr  10, 57-220 Ziębice –  pok. nr 02

 

Działka, położenie, pow. Termin przetargu i godzina Cena wywoławcza Przeznaczenie w mpzp
440/17 obręb Wschód, pow. 0,0940 ha, ŁIII 06 kwietnia 2023r. godz. 9:00 59.000,00zł działka oznaczona częściowo symbolem 20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo symbolem oznaczonym 10KDW – teren drogi wewnętrznej
440/18 obręb Wschód, pow. 0,1035 ha, ŁIII 06 kwietnia 2023r. godz. 10:00 64.000,00zł działka oznaczona częściowo symbolem 20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo symbolem oznaczonym 10KDW – teren drogi wewnętrznej
440/19 obręb Wschód, pow. 0,0880 ha 06 kwietnia 2023r. godz. 11:00 55.000,00zł działka oznaczona częściowo symbolem 20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo symbolem oznaczonym 10KDW – teren drogi wewnętrznej
440/20 obręb Wschód, pow. 0,1019 ha, ŁIII 06 kwietnia 2023r. godz. 12:00 63.000,00zł działka oznaczona częściowo symbolem 12MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, częściowo symbolem 20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo symbolem oznaczonym 10KDW – teren drogi wewnętrznej
440/21 obręb Wschód, pow. 0,0900 ha, ŁIII 06 kwietnia 2023r. godz. 13:00 56.000,00 działka oznaczona częściowo symbolem 12MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, częściowo symbolem 20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo symbolem oznaczonym 10KDW – teren drogi wewnętrznej

 

 Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Wadium należ uiścić do dnia 29 marca 2023 roku (włącznie).

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie udostępnione na stronie BIP Gminy Ziębice. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, tel.748163852.

 

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz