Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 49/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 03 marca, 2023

Ilość wizyt: 121

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikiem, w terminie od 03.03.2023 r. do dnia 24.03.2023 r.:

Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka, dot. lokalu użytkowego o powierzchni 52,00 m2 + pomieszczenie o powierzchni 16,18 m2, położony na działce nr 2/6 AM 12, obręb Sobótka, przy ulicy Mickiewicza 37. KW nr WR1K/00373677/1. Lokal przeznaczony pod handel i usługi.