Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie Nr 48/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 03 marca, 2023

Ilość wizyt: 123

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami, w terminie od 03.03.2023 r. do dnia 24.03.2023 r.:

Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do sprzedaży:

– dz. nr 10/19 AM-33, o. Sobótka, o pow. 0,1002 ha, KW nr WR1K/00360593/4 wraz z udziałem w wysokości 1/5 w dz. nr 10/22 AM-33, obręb Sobótka, o pow. 0,0441, KW nr WR1K/00360593/4,

– dz. nr 10/20 AM-33, o. Sobótka, o pow. 0,0965 ha, KW nr WR1K/00360593/4 wraz z udziałem w wysokości 1/5 w dz. nr 10/22 AM-33, obręb Sobótka, o pow. 0,0441, KW nr WR1K/00360593/4,

– dz. nr 10/21 AM-33, o. Sobótka, o pow. 0,1106 ha, KW nr WR1K/00360593/4 wraz z udziałem w wysokości 1/5 w dz. nr 10/22 AM-33, obręb Sobótka, o pow. 0,0441, KW nr WR1K/00360593/4,

– dz. nr 10/23 AM-33, o. Sobótka, o pow. 0,1123 ha, KW nr WR1K/00360593/4 wraz z udziałem w wysokości 1/5 w dz. nr 10/22 AM-33, obręb Sobótka, o pow. 0,0441, KW nr WR1K/00360593/4,

– dz. nr 10/24 AM-33, o. Sobótka, o pow. 0,0965 ha, KW nr WR1K/00360593/4 wraz z udziałem w wysokości 1/5 w dz. nr 10/22 AM-33, obręb Sobótka, o pow. 0,0441, KW nr WR1K/00360593/4.