Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

ul. Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 21 lutego, 2023

Ilość wizyt: 203

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu kolejnego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7-7a przy ulicy Romualda Traugutta nr 6 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Długiej nr 41 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz o ogłoszeniu II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kościelnej nr 11A w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu oraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 

1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 7-7a składającego się z: czterech pokoi, dwóch kuchni z łazienkami i przedpokoju o powierzchni 140,90 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Romualda Traugutta nr 6 (III piętro-IV kondygnacja), położonym na części działki nr 2845 o powierzchni 800 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026154/8 oraz położonym na działce nr 2842 o powierzchni 13 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026154/8. W księdze wieczystej nr SW1S/00026154/8 w dziale III wpisana jest służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 2845 (dotychczasowy nr 55/2) w zasięgu niezbędnego dostępu do działki nr 2844 (dotychczasowy nr 55/1). Mieszkanie w strefie narożnikowej przy skrzyżowaniu ulic: Romualda Traugutta i Kwiatowej.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek nr 2845 i nr 2844. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń

I przetarg odbył się w dniu 19 sierpnia 2022 r., II w dniu 18 października 2022 r., kolejny w dniu 05 stycznia 2023 r.

 

Cena wywoławcza do kolejnego przetargu wynosi – 320 000,00 zł.

Wadium wynosi 32 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-22/III/23 odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 składającego się z: dwóch pokoi i kuchni o powierzchni 42,15 m² (wc w częściach wspólnych na klatce schodowej), mieszczącego się w budynku przy ulicy Długiej nr 41 (II piętro), położonym na działce nr 2108 o powierzchni 124 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032239/3.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 06 października 2022 r. II w dniu 05 stycznia 2023 r.

 

Cena wywoławcza do kolejnego przetargu wynosi – 110 000,00 zł.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-23/III/23 odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

3. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 86,20 m² przy ulicy Kościelnej nr 11A, posadowionym na działce nr 937 o powierzchni 58,00 m² oraz działce nr 936 o powierzchni 208 m². Dla działki nr 937 Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033407/3, dla działki nr 936 Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033409/3.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą gruntu działki nr 937 oraz ułamkowej części gruntu działki nr 936.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 10 stycznia 2023 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 155 000,00 zł.

Wadium wynosi 16 000,00 zł.

 

 

Przetarg Nr P-24/III/23 odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.