Ogłoszenie o zmianie terminu przetargu na sprzedaż działki nr 35/1 AM-12 – UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 08 lutego, 2023

Ilość wizyt: 161

Dokumenty do pobrania:

Sobótka, dn. 08.02.2023 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

 

ogłasza zmianę terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 35/1 AM-12, obręb Sobótka, z powodu braku umieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się dnia 19 kwietnia 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, sala nr 11.

Osoby zainteresowane przetargiem winny wnieść wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004, w terminie do dnia 13 kwietnia 2023r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz opublikowano na stronie internetowej Gminy Sobótka i www.bip.sobotka.pl.

Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianie.