Wykaz nieruchomości do zbycia – Zarządzenie nr 21/2023, 22/2023 i 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 25 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 130

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 21/2023, 22/2023 i 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 24 stycznia 2023r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą kolejno gminnych nieruchomości lokalowych nr 1, 3 i 3A usytuowanych w
budynku zlokalizowanym w Radkowie przy ul. Grunwaldzkiej 24. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 25 stycznia 2023r. do dnia 15 lutego 2023.