Informacja Wójta Gminy Kłodzko o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 25 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 38

Dokumenty do pobrania:

Informacja Wójta Gmina Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  25.01.2023 r. do dnia 15.03.2023 r. został wywieszony wykaz:

Wykaz nr 1/2023– lokal niemieszkalny przeznaczony do zbycia położony w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Wykaz nr 2/2023– lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia położony w Wojborzu