Informacja Burmistrza Kłodzka – wykaz nieruchomości do dzierżawy

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 25 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 58

Dokumenty do pobrania:

 

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 25.01.2023 r. do dnia 15.02.2023 r.  wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 26.0050.2023 z dnia 20.01.2023 r., część nieruchomości o pow. 1,00 m2  położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 7 (AM-4) obręb Centrum, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00092674/5, z przeznaczeniem na cele usługowe (urządzenie edukacyjne z funkcją odpłatnego wydawania zdrowej karmy dla ptactwa).