Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

ul. Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 24 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 116

Dokumenty do pobrania:

                                                   Prezydent Miasta Świdnicy

 

                                                  WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

                              o I przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż:

  1. wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Łąkowej nr 20 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
  2. wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 przy alei Niepodległości nr 7 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,
  3. wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego nr 21 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

  1. 1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 składającego się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 25,98 m² + pomieszczenie przynależne – piwnica nr 9 o powierzchni 6,25 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Łąkowej nr 20 w Świdnicy (II piętro-III kondygnacja), położonym na działce nr 117 o powierzchni 773 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00037474/7.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 70 000,00 zł.

Wadium wynosi 7 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-4/II/23 odbędzie się w dniu 28.02.2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 składającego się z: pokoju i pokoju z aneksem kuchennym oraz przedpokoju + natrysk (wc w częściach wspólnych na klatce schodowej) o powierzchni 48,30 m², mieszczącego się w budynku przy alei  Niepodległości nr 7 (poddasze-VI kondygnacja), położonym na działce nr 2333 o powierzchni 498 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014990/3 oraz działce nr 2332 o powierzchni 175 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00031954/4.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2333 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2332. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 130 000,00 zł.

Wadium wynosi 13 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-5/II/23 odbędzie się w dniu 28.02.2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

3. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 34,40 m² (wc w częściach wspólnych na półpiętrze), mieszczącego się w budynku przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego nr 21 w Świdnicy (poddasze- IV kondygnacja), położonym na działce nr 606 o powierzchni 206 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014573/4 oraz na działce nr 607 o powierzchni 536 m², dla której Sąd Rejonowy nieruchomość Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00049737/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 80 000,00 zł.

Wadium wynosi 8 000,00 zł.

 

 

Przetarg Nr P-6/II/23 odbędzie się w dniu 28.02.2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Przetargów i Inwestycji Miejskich, pok. 125 i 124, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.