Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia – Zarządzenia Nr 10/B/2023, Nr 11/B/2023, Nr 12/B/2023, Nr 13/B/2023, Nr 14/B/2023, Nr 15/B/2023, Nr 16/B/2023, Nr 17/B/2023, Nr 18/B/2023, Nr 19/B/2023, Nr 20/B/2023, Nr 21/B/2023, Nr 22/B/2023, Nr 23/B/2023, Nr 24/B/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 24 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 138

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/B/2023, Nr 11/B/2023, Nr 12/B/2023, Nr 13/B/2023, Nr 14/B/2023, Nr 15/B/2023, Nr 16/B/2023, Nr 17/B/2023, Nr 18/B/2023,
Nr 19/B/2023, Nr 20/B/2023, Nr 21/B/2023, Nr 22/B/2023, Nr 23/B/2023, Nr 24/B/2023, Burmistrza Strzegomia z dnia 11 stycznia 2023 r.